Новини и събития вижте всички  

УДЪЛЖАВА СЕ С 6 МЕСЕЦА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНТЕГРИРАНАТА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНА УСЛУГА ПО ПРОЕКТ BG 05M9OP001 - 2.119-0034 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ“ – КОМПОНЕНТ 3

19

Община харманли

Кой аспект от обслужването в общинска администрация смятате, че най-много се нуждае от подобрение?

   

Общински предприятия