Структура и състав на общински съвет град Харманли, мандат 2023 - 2027

Председател на Общински съвет  Харманли                                                                                                                                                                               

Име: Ангел Цанков Ганчев

Роден на: 25.10.1970 г.

Образование: 

Проф.кариера: 

Канцелария: Кабинет 304

Телефон: +359 373 8 41 32

Приемен ден: Петък 10:00-12:00

E-mail: 

 

   

 

Общински съветници в ОбС-по партии и коалиции Снимки                                                                                                  
ПП "ГЕРБ"                                                                                                                                                                                  

1. Ангел Цанков Ганчев

2. Валентина Бенова Добрева

3. Васил Димчев Василев

4. Веса Господинова Христова

5. Галя Андреева Братанова

6. инж.Димитър Петров Димитров

7. Динко Йовчев Тървалиев

8. инж.Йордан Крумов Малинов

9. инж.Николай Стефанов Николов

10. д-р Стефка Здравкова Стефанова

11. Таня Стойчева Иванова                                                                                                          

Коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"                                                                                 

1. Борислав Василев Василев

2. Диляна Господинова Комитова

3. Емил Веселинов Димитров

4. Любомир Андреев Андреев                        

                                                                                         

Движение за права и свободи- ДПС                                                                         

1. Назми Мустафа Сали

2. Сезгин Халил Мустафа

3. Сенан Кадир Ибрям                                   

КОАЛИЦИЯ "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА  - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"                                                                                                                        

1. Светлана Николова Ангелова

2.  Стоян Живков Желев 

ВЪЗРАЖДАНЕ                                                                                                              
1. Росица Тянчева Христозова