Сертификати

Сертификация на Системи за управление на околната среда - ISO 14001:2004

alt

Със сертификация по ISO 14001:2004, Община Харманли се ангажира да минимизират въздействието над околната среда, предизвикано от осъществяването на процесите, свързани с дейността им. Сертификацията по ISO 14001:2004 е признак за формирането на фирмена култура, ангажирана към опазване на околната среда. В основата на стандарта лежи загрижеността на човечеството за осъществяване на устойчиво развитие на планетата.

 

 

 

 

Сертификация на системи за управление на качеството - ISO 9001:2008

altТова е най-разпространената в световен мащаб серия от стандарти и указания, определяща изискванията към управленските системи, касаещи качеството на продуктите и услугите.