Приемно време

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Приемен ден: Петък от 10:00ч. до 12:00ч.

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Приемен ден: Вторник от 10:00ч. до 12:00ч.