Структура и състав на общински съвет град Харманли, мандат 2019 - 2023

Председател на Общински съвет  Харманли                                                                                                                                                                               

Име: Йордан Крумов Малинов

Роден на: 03.09.1963 г.

Образование: Висше  

Проф.кариера: 1986-1998 г. - офицер от БА
                            1998-2010 г. - частен бизнес
                            2010-2013 г. - ръководител на В и К  Харманли
                            2014-2016 г - директор и НО в РПЦ - Харманли
                            2017 -             ръководител на В и К   Харманли

Канцелария: Кабинет 306

Телефон: +359 373 8 41 32

Приемен ден: Петък 10:00-12:00

E-mail: obs@harmanli.bg

 

   

 

Общински съветници в ОбС-по партии и коалиции Снимки                                                                                                  
ПП "ГЕРБ"                                                                                                                                                                                  

1. Борислава Генчева Костова

2. Васил Димчев Василев

3. Веса Господинова Христова

4. Денка Желязкова Ангелова

5. Димитър Петров Димитров

6. Динко Йовчев Тървалиев

7. д-р Мария Делчева Георгиева 

8. Йордан Крумов Малинов

9. Елена Колева Делчева

10. Мирослав Тодоров Стойчев

11. Наталия Христова Дрехарова

12. Николай Стефанов Николов

13. Тонка Илиева Георгиева                                                                                                              

   
Коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"                                                                                 

1. Борислав Василев Василев

2. Гено Желев Генев

3. Диляна Господинова Комитова

4. Дияна Славчева  Спирова

5. Емил Веселинов Димитров

6. Минка Стоянова Стоянова

7. Михаил Христов Лисков

8. Никола Димитров Павлов                                                               

                                                                                         

                                                                               
Движение за права и свободи- ДПС                                                                         

1. Ердинч Нуритинов Мустафов

2. Мертин Смаил Мустафа

3. Назми Мустафа Сали

4. Сезгин Халил Мустафа                                          

                                                                                  
"ВОЛЯ"                                                                                                                        
1. Галина Славова Георгиева                                                                             
ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ)                                                          
1. Светла Георгиева Василева                                                                                       
ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ                                                     
1. Антон Кирилов Иванов                                                                                                     
ВЪЗРАЖДАНЕ                                                                                                              
1. Николай Делчев Георгиев