Структура и състав на общински съвет град Харманли, мандат 2019 - 2023

Председател на Общински съвет  Харманли                                                                                                                                                                               
             

Име: Иван Димитров димитров

Роден на: 19.06.1959 г.

Образование: Висше юридическо

Проф.кариера: 1984-1992 г. ст.следдовател в Окр.сл.служба гр. Хасково, 1992 г. до момента адвокат към АК Хасково

Канцелария: Кабинет 306

Телефон: +359 373 8 41 32

Приемен ден: Петък 10:00-12:00

E-mail: obs_harmanli@abv.bg

 

Общински съветници в ОбС-по партии и коалиции Снимки                                                                                                  
ПП "ГЕРБ"                                                                                                                                                                                  

1. Борислава Генчева Костова

2. Васил Димчев Василев

3. Веса Господинова Христова

4. Денка Желязкова Ангелова

5. Динко Йовчев Тървалиев

6. Елена Колева Делчева

7. Иван Димитров Димитров

8. Йордан Крумов Малинов

9. Мария Делчева Георгиева

10. Мирослав Тодоров Стойчев

11. Наталия Христова Дрехарова

12. Николай Стефанов Николов

13. Тонка Илиева Георгиева

                                                                                 
Коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"                                                                                 

1. Борислав Василев Василев

2. Гено Желев Генев

3. Диляна Господинова Комитова

4. Дияна Славчева  Спирова

5. Минка Стоянова Стоянова

6. Михаил Христов Лисков

7. Никола Димитров Павлов

8. Петя Димитрова Бонева

                                                                                
Движение за права и свободи- ДПС                                                                         

1. Ердинч Нуритинов Мустафов

2. Мертин Смаил Мустафа

3. Назми Мустафа Сали

4. Сезгун Халил Мустафа

                                                                                   
"ВОЛЯ"                                                                                                                        
1. Галина Славова Георгиева                                                                                        
ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ)                                                          
1. Светла Георгиева Василева                                                                                       
ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ                                                     
1. Антон Кирилов Иванов                                                                                              
ВЪЗРАЖДАНЕ                                                                                                              
1. Николай Делчев Георгиев