Бивши кметове на Харманли

Списъкът на харманлийските кметове (имена и мандати) до 1916 г. е изготвен въз основа на съобщения за указите за утвъждаване избора на кметове, публикувани в "Държавен вестник", а след това (до 1944 г.) - въз основа на оригиналните заповеди на Министерството на вътрешните работи, съхранявани в Държавния архив. Съответно датите до Първата световна война са по стар стил, а след това - по нов.

 

Кмет Мандат Помощник - кмет
Общинска комисия
 • Недю Милков (председател)
 • Стойко Д. Загралов
 • Кирил Х. Янев
08.03.1887 - 04.12.1887  
Недю Милков (1) 04.12.1887 - 30.06.1889 Дочо Х. Василев
Господин Колев 30.06.1889 - 22.01.1890 Недялко Димов
Недялко Димов 22.03.1890 - 09.09.1890 Димитър Господинов
Димитър Гарванов 09.09.1890 - 04.01.1892 Господин Колев
Недю Милков (2) 26.01.1892 - 28.11.1893 Йордан Димов
Недю Милков (3) 28.11.1893 - 18.09.1895 Иван Господинов
Руси Братанов (1) 18.09.1895 - 29.09.1896 Георги Стоянов
Руси Братанов (2) 29.09.1896 - 23.09.1899 Кирил Пенев
Руси Братанов (3) 23.09.1899 - 27.05.1901 Руси Петков
Кирил К. Попов 01.07.1901 - 29.09.1901 Вълчо Грудев
Вълчо Грудев (1) 29.09.1901 - 12.09.1902 Тодор Димов
Вълчо Грудев (2) 12.09.1902 - 25.02.1904 Васил Дочев
Дечо Х. Василев (1) 19.05.1904 - 14.09.1905 Теню Георгиев
Дечо Х. Василев (2) 14.09.1905 - 09.05.1908 Теню Георгиев
Господин В. Бакалов 19.07.1908 - 03.04.1908 Дулю Петков
Никола С. Попов 03.04.1908 - 05.04.1912 Дулю Петков (до 17.04.1911)
Колю Тонев (от 17.04.1911)
Васил Д. Бъчваров 05.04.1912 - 18.06.1915 Тодор Д. Караколев
Общинска тричленна комисия
 • Стою Овчаров (председател)
 • Ап. Иванов
18.06.1915 - 12.11.1915  
Общинска тричленна комисия
 • Страти Д. Коларов (председател)
 • Руси Петков (временен член)
 • Ап. Иванов
12.11.1915 - 25.04.1916  
Общинска тричленна комисия
 • Иван А. Сапунджиев (председател)
 • Руси Петков (временен член)
 • Ап. Иванов
13.05.1916 - 11.07.1916  
Общинска тричленна комисия
 • Иван А. Сапунджиев (председател)
 • Руси Петков (временен член)
 • Георги Д. Бързев
11.07.1916  
Любомир Йорданов Кузманов 11.09.1944 - 30.12.1946
Тодор Цветанов Томов 31.12.1946 - 20.03.1951  
Георги Янев Проданов 21.03.1951 - 25.12.1952  
Атанас Тодоров Сиромахов 26.12.1952 - 13.04.1956  
Панайот Александров Панайотов 14.04.1956 - 30.11.1958
Никола Недялков Атанасов

Никола Атанасов - Председател на ИК на ГОНС Харманли, мандат
 
16.02.1959 - 16.10.1968  
Стефан Гавраилов Стафанов 17.10.1968 - 20.01.1974 Тодор Петров Андонов
Слави Колев Георгиев

Слави Колев - Председател на ИК на ГОНС Харманли, мандат 1974-1979
 
20.01.1974 - 20.01.1979 Здравко Маринов Карагяуров
Драгия Михайлов Ангелов
Тончо Георгиев Загоров

Тончо Загоров - Председател на ИК на ГОНС Харманли, мандат
 
1979 - 1980 Евтим Николов
Ангел Стоев

Ангел Стоев - Кмет на Община Харманли, мандат
 
1980 - 1982 Евтим Николов
Евтим Николов

Евтим Николов - Кмет на Община Харманли, мандат
 
1982 - 1990  

 

Кметове на община Харманли след демократичките промени:

Кмет Мандат Заместник кмет
инж. Гено Ж. Генев 1990 - 1991 Любо Радев
инж. Гено Ж. Генев 1991 - 1995 Делчо Аракшиев
Атанас Бързев Стоев
Атанас Бързев Стоев - Kмет на Община Харманли, мандат 1995 - 1999
1995 - 1999 Нацка Козарева
Нацка Козарева - зам. кмет на Община Харманли, мандат 1995 - 1999
Димитър И. Арнаудов
Димитър Арнаудов - кмет на Община Харманли, мандат 1999-2003
1999 - 2003 Красимир К. Панчев
Красимир Панчев - зам. кмет на Община Харманли, мандат 1999-2003
Михаил Х. Лисков
Михаил Лисков - кмет на Община Харманли, мандат 2003-2007
2003 - 2007 инж. Гено Ж. Генев
инж. Гено Генев - зам. кмет на Община Харманли, мандат 2003-2007
Михаил Х. Лисков 2007 - 2011 инж. Гено Ж. Генев