Планове и стратегии

Система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Харманли.

872