Спортен календар

                    Спортен календар на Община Харманли за 2023 г.

месец

вид спорт

спортна проява

/наименование/

участници

място на провеждане

организатор на проявата

 

 Март

 

Конни състезания

 

Състезания с коне/кушии/

 

 

 

 

 

с. Бисер

 

община Харманли

кметство с. Бисер

 

Футбол

 

Общински турнири по футбол “на малки врати“ по случай празника на града

 

отбори от Харманли 

 

Спортен комплекс „Хеброс“

 

община Харманли

 

 

 

 

Април

 

 

 

Корабомоделизъм

 

Състезание с мотори

 

 

Спортни турнири

 

Държавен шампионат по корабомоделизъм

 

Рокерско шоу, по повод празника на града

 

 

 

приятелски срещи

СК от страната

 

 

Мотоклуб

„Чакалите“ и

участници от други клубове от страната.

 

спортни площадки

 

яз. Кюмюрлука

 

 

бул. България по главен път I-VIII

 

 

 

 

община Харманли

 

община Харманли

СМК „Емил

Димитров“

община Харманли

Мотоклуб

„Чакалите“

 

Май

Лека атлетика

 

 

Ученически игри по лека атлетика/областно състезание/

училища

 

 

стадион „Хеброс“

 

 

община Харманли

училища

 

Юни

Лека атлетика

Зонално състезание и финали на ученически игри по лека атлетика

 

училища

В страната

 

община Харманли

училища

Юли

Водни игри

 

Игри със състезателен характер

 

Детски състезания във вода

 

„Аз обичам Харманли“- детски състезания и опознавателен тур

 

училища

басейн „Градска градина“

парк „Димана Данева“

местност

„Изворът на Белоногата“

местност „Трифона“

община Харманли

 

Септември

 

Футбол

 

Футболен турнир „Сава Савов“

 

училища

 

 

стадион „Хеброс“

 

СК “Харманли 04“

община Харманли

 

Октомври

 

Борба

народни борби по повод традиционния есенен панаир

 

 

ротондата пред музея

 

община Харманли

 

Декември

 

 

Вечер на спортиста

училища

спортни клубове

 

Културен център

 

община Харманли