Администрация

  • Име:

   Валентина Димулска

   Длъжност:

   Заместник -кмет

   Телефон:

   0373/82727

   Стая:

   303

   Email:

   v.dimulska@harmanli.bg

    

  • Име:

   Васил Камберов

   Длъжност:

   Секретар

   Телефон:

   0373/86942

   Стая:

   302

   Email:

   sekretar@harmanli.bg

    

    • Име:

     Николай Колев

     Длъжност:

     Началник на отдел

     Телефон:

     0373/82502

     Стая:

     311

     Email:

     glschet@harmanli.bg

      

     Име:

     Светла Сиромахова

     Длъжност:

     Старши счетоводител

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 171)

     Стая:

     307

     Email:

     schetovodstvo@harmanli.bg

      

     Име:

     Галина Добрева

     Длъжност:

     Старши експерт

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 152)

     Стая:

     314

     Email:

     budjet@mbox.contact.bg

      

     Име:

     Бистра Колева

     Длъжност:

     Счетоводител

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 171)

     Стая:

     307

     Email:

     schetovodstvo@harmanli.bg

      

     Име:

     Румяна Стоянова

     Длъжност:

     Счетоводител

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 142)

     Стая:

     315

     Email:

     r.stoianova@harmanli.bg

      

     Име:

     Цвета Матева

     Длъжност:

     Главен специалист

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 152)

     Стая:

     314

     Email:

     budjet@mbox.contact.bg

      

     Име:

     Весела Японова

     Длъжност:

     Старши счетоводител

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 171)

     Стая:

     307

     Email:

     schetovodstvo@harmanli.bg

      

     Име:

     Живка Плачкова

     Длъжност:

     Счетоводител

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 142)

     Стая:

     315

     Email:

     j.plachkova@harmanli.bg

      

     Име:

     Маргарита Костолова

     Длъжност:

     Главен експерт ЧР

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 137)

     Стая:

     312

     Email:

     har_lsastav@mbox.contact.bg

      

     Име:

     Величка Тонева

     Длъжност:

     Главен специалист

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 161)

     Стая:

     310

     Email:

     v.toneva@harmanli.bg

      

    • Име:

     Георги Христов

     Длъжност:

     Началник отдел

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 214)

     Стая:

     405

     Email:

     g.hristov@harmanli.bg

      

     Име:

     Васил Шаринов

     Длъжност:

     Старши юрисконсулт

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 169)

     Стая:

     309

     Email:

     v.sharinov@harmanli.bg

      

     Име:

     Златомира Делчева

     Длъжност:

     Юрисконсулт

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 214)

     Стая:

     405

     Email:

     z.delcheva@harmanli.bg

      

     Име:

     Яница Георгиева

     Длъжност:

     Юрисконсулт

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 170)

     Стая:

     405

     Email:

     q.georgieva@harmanli.bg

      

     Име:

     .....

     Длъжност:

     Юрисконсулт

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 214)

     Стая:

     405

     Име:

     ...

     Длъжност:

     Юрисконсулт

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 170)

     Стая:

     405

    • Име:

     Стоян Стоянов

     Длъжност:

     Началник отдел

     Телефон:

     0373/82207

     Стая:

     308

     Email:

     it@harmanli.bg

      

     Име:

     Дарина Янакиева

     Длъжност:

     Старши експерт

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 123)

     Стая:

     303

     Email:

     obshtina@harmanli.bg

      

     Име:

     Иван Николаев

     Длъжност:

     Изпълнител-шофьор

     Телефон:

     0373/82015

     Стая:

     105

     Име:

     ...................

     Име:

     Снежа Йорданова

     Длъжност:

     Старши експерт

     Телефон:

     0373/83383

     Email:

     s.jordanova@harmanli.bg

      

     Име:

     Добринка Колева

     Длъжност:

     Главен специалист

     Телефон:

     0373/8-22-63

     Стая:

     316

     Email:

     grao2006@harmanli.bg

      

     Име:

     Гюлшен Бекир

     Длъжност:

     Главен специалист

     Телефон:

     0373/8-22-63

     Стая:

     316

     Email:

     graob@harmanli.bg

      

     Име:

     Петя Делева

     Длъжност:

     Главен специалист

     Телефон:

     0373/83383

     Email:

     p.deleva@harmanli.bg

      

     Име:

     Мариана Димитрова

     Длъжност:

     Главен специалист

     Телефон:

     0373/82448

     Стая:

     317

     Email:

     m.dimitrova@harmanli.bg

      

     Име:

     Златка Иванова

     Длъжност:

     Младши експерт

     Телефон:

     0373/83383

     Email:

     z.ivanova@harmanli.bg

      

     Име:

     Иван Динков

     Длъжност:

     Старши специалист

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 169)

     Стая:

     309

     Email:

     i.dinkov@harmanli.bg

      

     Име:

     Валентина Келешева

     Длъжност:

     Младши специалист

     Телефон:

     0373/82448

     Стая:

     317

     Email:

     v.kelesheva@harmanli.bg

      

     Име:

     Джанан Мустафа

     Длъжност:

     Младши специалист

     Телефон:

     0373/83383

     Email:

     d.mustafa@harmanli.bg

      

   • Име:

    Стела Стратиева

    Длъжност:

    Директор дирекция

    Телефон:

    0373/82015(вътрешен 146)

    Стая:

    203

    Email:

    s.dimova@harmanli.bg

     

    • Име:

     ...

     Длъжност:

     Началник отдел

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 173)

     Стая:

     208

     Име:

     Веселин Вълчанов

     Длъжност:

     Старши експерт

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 168)

     Стая:

     210

     Email:

     v.valchanov@harmanli.bg

      

     Име:

     .......

     Име:

     Галина Христова

     Длъжност:

     Младши експерт

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 156)

     Стая:

     400

     Email:

     g.hristova@harmanli.bg

      

     Име:

     Тони Тонев

     Длъжност:

     Младши експерт

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 136)

     Стая:

     209

     Email:

     t.tonev@harmanli.bg

      

     Име:

     Деница Янева

     Длъжност:

     Младши специалист

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 136)

     Стая:

     209

     Email:

     d.yaneva@harmanli.bg

      

    • Име:

     инж.Тончо Тончев

     Длъжност:

     Началник на отдел

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 134)

     Стая:

     206

     Email:

     t.tonchev@harmanli.bg

      

     Име:

     инж. Живко Живков

     Длъжност:

     Старши експерт

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 153)

     Стая:

     204

     Email:

     zhivko.zhivkov@harmanli.bg

      

     Име:

     Виктор Назъров

     Длъжност:

     Младши експерт /еколог/

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 176)

     Стая:

     107

     Email:

     v.nazarov@harmanli.bg

      

     Име:

     Стияна Узунова

     Длъжност:

     Младши експерт

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 127)

     Стая:

     205

     Email:

     s.uzunova@harmanli.bg

      

     Име:

     Пламен Ангелов

     Длъжност:

     Старши експерт

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 143)

     Стая:

     201

     Email:

     p.angelov@harmanli.bg

      

     Име:

     Петя Георгиева

     Длъжност:

     Главен специалист

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 127(

     Стая:

     205

     Email:

     p.georgieva@harmanli.bg

      

     Име:

     Антоанета Скерлева

     Длъжност:

     Главен специалист

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 134)

     Стая:

     206

     Email:

     a.skerleva@harmanli.bg

      

     Име:

     Валентин Имандиев

     Длъжност:

     Специалист

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 153)

     Стая:

     204

     Email:

     v.imandiev@harmanli.bg

      

     Име:

     Стефка Мирчева

     Длъжност:

     Главен специалист

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 124)

     Стая:

     202

     Email:

     s.mircheva@harmanli.bg

      

     Име:

     .

     Длъжност:

     .

     Телефон:

     .

     Стая:

     .

     Email:

     .

      

    • Име:

     Маргарита Тървалиева

     Длъжност:

     Началник отдел

     Телефон:

     0373/86952

     Стая:

     403

     Email:

     m.tarvalieva@harmanli.bg

      

     Име:

     Цонка Тончева

     Длъжност:

     Старши експерт

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 158)

     Стая:

     401

     Email:

     c.toncheva@harmanli.bg

      

     Име:

     Тоня Трифонова

     Длъжност:

     Старши експерт

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 180)

     Стая:

     406

     Email:

     t.trifonova@harmanli.bg

      

     Име:

     Силвия Колева

     Длъжност:

     Старши експерт

     Телефон:

     0373 8 2015 вътр.158

     Стая:

     401

     Email:

     s.koleva@harmanli.bg

      

     Име:

     Фанка Костукова

     Длъжност:

     Секретар МКБППМН

     Телефон:

     0373/82541

     Email:

     f.kostukova@harmanli.bg

      

     Име:

     .....

    • Име:

     Румяна Братанова

     Длъжност:

     Началник отдел

     Телефон:

     037382015 (вътрешен 183)

     Стая:

     200

     Email:

     r.bratanova@harmanli.bg

      

     Име:

     Лидия Николова

     Длъжност:

     Старши експерт

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 116)

     Стая:

     200

     Email:

     lidia.nikolova@harmanli.bg

      

     Име:

     Деница Виделова

     Длъжност:

     Младши експерт

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 184)

     Стая:

     200

     Email:

     d.videlova@harmanli.bg

      

     Име:

     ...

     Име:

     .......

     Име:

     Донка Петрова

     Длъжност:

     Счетоводител

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 147)

     Стая:

     200

     Email:

     d.petrova@harmanli.bg

      

     Име:

     ..........

     Име:

     Петя Петрова

     Длъжност:

     Младши експерт

     Телефон:

     0373/82015 (Вътрешен 164)

     Стая:

     200

     Email:

     p.petrova@harmanli.bg

      

   • Име:

    Грета Абаджиева

    Длъжност:

    Директор на дирекция

    Телефон:

    0373/8-51-52

    Email:

    har_mdt@harmanli.bg

     

    Име:

    Румяна Димитрова

    Длъжност:

    Главен инспектор

    Телефон:

    0373/8-69-51

    Email:

    har_mdt@mbox.contact.bg

     

    Име:

    Теодор Дочев

    Длъжност:

    Главен инспектор

    Телефон:

    0373/8-20-15 (Вътрешен 157)

    Email:

    t.dochev@harmanli.bg

     

    Име:

    Надя Димитрова

    Длъжност:

    Старши инспектор

    Телефон:

    0373/8-20-15 (Вътрешен 157)

    Email:

    har_mdt@mbox.contact.bg

     

    Име:

    Петя Кръстева

    Длъжност:

    Старши инспектор

    Телефон:

    0373/8-69-51

    Email:

    p.krasteva@harmanli.bg

     

    Име:

    ......

    Длъжност:

    Инспектор

    Име:

    Елена Господинова

    Длъжност:

    Главен специалист

    Телефон:

    0373/8-51-52

    Email:

    har_mdt@mbox.contact.bg

     

    Име:

    Румяна Георгиева

    Длъжност:

    Главен специалист

    Телефон:

    0373/8-31-72 (Центр.: 82015) (Вътрешен 172)

    Email:

    har_mdt@mbox.contact.bg

     

    Име:

    Тинка Точарова

    Длъжност:

    Старши специалист

    Телефон:

    0373/8-31-72 (Центр.: 82015) (Вътрешен 172)

    Email:

    har_mdt@mbox.contact.bg

     

  • Име:

   Марияна Камберова

   Длъжност:

   Финансов контрольор

   Телефон:

   0373/82015(вътрешен 135)

   Стая:

   306

   Email:

   m.kamberova@harmanli.bg

    

  • Име:

   Добромира Лазарова

   Длъжност:

   Служ/сигурн. на информ.

   Телефон:

   0373/82015 (Вътрешен 141)

   Стая:

   200

   Email:

   d.lazarova@harmanli.bg

    

  • Име:

   .....................

   Длъжност:

   Главен вътрешен одитор

   Телефон:

   0373/83525

   Стая:

   400

   Email:

   ............

    

  • Име:

   Янчо Апостолов

   Длъжност:

   Главен архитект

   Стая:

   207

   Email:

   architect@harmanli.bg