Административни услуги

Банкова сметка за заплащане на административни услуги е:
УниКредит Булбанк АД, клон Харманли
IBAN: BG49UNCR70008422494541
BIC КОД: UNCRBGSF
Вид плащане: 448007

 

 

Бланки ГРАО

Искане по_3,4,5,6,7 и 14

Заявление за сключване на граждански брак

Искане за съставяне на акт за граждански брак сключен в чужбина

Искане за съставяне на акт за смърт на български гражданин починал в чужбина

Искане за съставяне на акт за раждане на български гражданин роден в чужбина

Заявление по чл.19 от ЗГР

Други

Документи за кандидатстване в Домашен социален патронаж гр. Харманли

Искане за поставяне на вендинг машина

Искане за издаване на удостоверение, че имота не попада по §4 от ЗСПЗЗ

Искане за изадване на образец УП2 и УП3

Искане за попечител-настойник

Заявление за достъп до обществена информация

Заявление за назначаване на работа

Искане за издаване на карта за паркиране на МПС, обслужващо и превозващо хора с трайни увреждания

Искане по параграф 4 от ЗСПЗЗ

 

Бланки ТУСиЕ

Заявление за заверяване на екзикутивна документация по чл. 175 от ЗУТ

Заявление за издаване на заповед за промяна в издаденото разрешение за строеж по чл.154 от ЗУТ

Заявление за издаване на заповед за смяна на титуляра в издаденото разрешение за строеж по чл.148, ал.4 на основание чл.161, ал.1 от ЗУТ

Заявление за издаване на заповед за промяна в издадено разрешение за строеж по чл.154 от ЗУТ

Заявление за издаване на разрешение за отсичане на над 5 броя дървета и на лозя над 1 дка в селскостопански земи

Заявление за издаваене на разрешение за поставяне на преместваем обект

Искане за организиране и провеждане на мероприятия(спортни, културни, образователни и др.) на спортни обекти собственост на община Харманли.

Файлове:

Iskane_3,4,5,6,7,14.doc Iskane_3,4,5,6,7,14.doc

Заявление за сключване на брак.doc Заявление за сключване на брак.doc

Искане за съставяне на акт за граждански брак сключен в чужбина.doc Искане за съставяне на акт за граждански брак сключен в чужбина.doc

Искане за съставяне на акт за смърт на български гражданин починал в чужбина.doc Искане за съставяне на акт за смърт на български гражданин починал в чужбина.doc

Искане за съставянена акт за раждане на български гражданин роден в чужбина.doc Искане за съставянена акт за раждане на български гражданин роден в чужбина.doc

чл.19а от ЗГР_.doc чл.19а от ЗГР_.doc

Документи за кандидатстване в Домашен социален патронаж.zip Документи за кандидатстване в Домашен социален патронаж.zip

Искане за разрешение за тротоарно право.doc Искане за разрешение за тротоарно право.doc

Искане за вендинг машина.doc Искане за вендинг машина.doc

Договор за отстъпено право на временно ползване на общинска земя.doc Договор за отстъпено право на временно ползване на общинска земя.doc

Искане за издаване на удостоверение че не попада в §4  от ЗСПЗЗ.doc Искане за издаване на удостоверение че не попада в §4 от ЗСПЗЗ.doc

Искане за издаване на образец УП2 и УП 3.doc Искане за издаване на образец УП2 и УП 3.doc

Искане за настойник-попечител.doc Искане за настойник-попечител.doc

Заявление за достъп до обществена информация.doc Заявление за достъп до обществена информация.doc

Заявление за назначение на работа.doc Заявление за назначение на работа.doc

Заявление за издаване на Карта за паркиране на МПС.doc Заявление за издаване на Карта за паркиране на МПС.doc

Искане по параграф 4 от ЗСПЗЗ.doc Искане по параграф 4 от ЗСПЗЗ.doc

Заявление за заверяване на екзекутивна документация по чл.175 от ЗУТ_.doc Заявление за заверяване на екзекутивна документация по чл.175 от ЗУТ_.doc

Заявление за издаване на заповед за промяна  в издадено разрешение за строеж по чл.154 от ЗУТ_.doc Заявление за издаване на заповед за промяна в издадено разрешение за строеж по чл.154 от ЗУТ_.doc

разрешение за строеж по чл.148, ал_.4 на основание чл_.161, ал_.1 от ЗУТ_.doc разрешение за строеж по чл.148, ал_.4 на основание чл_.161, ал_.1 от ЗУТ_.doc

заповед за промяна  в издадено разрешение за строеж по чл.154 от ЗУТ_.doc заповед за промяна в издадено разрешение за строеж по чл.154 от ЗУТ_.doc

5 броя дървета и на лозя над 1 дка. в селскостопански земи_.doc 5 броя дървета и на лозя над 1 дка. в селскостопански земи_.doc

Заявление за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект.doc Заявление за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект.doc