Публични регистри

Информация за свободни терени в Община Харманли, предвидени с цел реализиране на инвестиционни проекти, съгласно чл.22и т.7 б.а) от Закона за насърчаване на инвестициите

1422