Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

750

Настоящата Политика за защита на личните данни не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни защо и какви лични данни събираме, как ги обработваме, съхраняваме, в това число, в това число кога е необходимо да…

Данни за администратора

750

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:   ОБЩИНА  ХАРМАНЛИ АДРЕС: ГР.ХАРМАНЛИ, ПЛ.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 1 ЕЛ.ПОЩА: obshtina@harmanli.bg  

Уведомление

756

Във връзка с влизане в сила на новия Регламент  (ЕС) 2016/679 на 25.05.2018г. Община Харманли в качеството на администратор на лични данни Ви уведомява, че предоставените от Вас лични данни ще се събират и обработват за нуждите…

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

845

Във връзка с прилагане на Общия регламент за защита на данните (GDPR) – Регламент (ЕС)2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., в сила от 25.05.2018 г. и изпълнение на чл. 37, т. 7 от същия регламент е определено длъжностно…