Заместник-кмет на Община Харманли

Име: Валентина Атанасова Димулска

Роден на: 27 Септември 1966 год. в гр. Харманли
Образование: Висше, УНСС София, магистър по икономика и управление на индустрията.
Проф. кариера
Канцелария: Кабинет 303
Тел: 0373 82716, Факс: 0373 82525
Приемен ден: Вторник от 10:00ч. до 12:00ч.