Общинска транспортна мрежа

ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯТ ТРАНСПОРТ В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Железопътният транспорт в България се появява с построяването на първата железопътна линия Русе – Варна през 1866 г. Построена е от английска компания с главни акционери братята Хенри и Тревор Бъркли, която получава концесия за 99 години от османското правителство.

Предвид географското положение и релефеа на община Харманли, на нейната територия са изградени двата основни вида пътнотранспортна мрежа – ж.п. мрежа и сухопътна автомобилна мрежа. Последните са претърпели многократно развитие и реконструкции.

През територията на община Харманли преминава железопътна линия част от главната ж.п. линия “Калотина-София-Пловдив-Свиленград”. Участъкът е с дължина от 23 км, на който функционират 1 гара – Харманли и 1 спирка – с. Бисер. Материално – техническата база на железопътната инфраструктура в общината е подновена, ж.п. линията е електрифицирана, като средната скорост на придвижване с ж.п. транспорта е увеличена и максималната скорост на определени отсечки до 160 км/ч.


Фигура 1.  Ж.П. транспортна инфраструктура на България.

 

 

Раписание за движение на влакове за 2024 г. гара Харманли

влак №

категория

от гара

пристига спирка Харманли

тръгва от спирка Харманли

пристига гара

за гара

тръгва

10141

ПВ

Пловдив

07:33

07:34

07:36

Свиленград

07:37

10143

ПВ

Пловдив

11:55

11:56

11:58

Свиленград

11:59

1611

БВ

София

12:48

12:49

 

Свиленград

 

10145

ПВ

Пловдив

16:36

16:38

16:42

Свиленград

16:43

1613

БВ

София

19:53

19:54

19:56

Свиленград

19:57

493

МБВ

София

23:41

23:42

23:45

Истанбул

23:46

10142

ПВ

Свиленград

08:45

08:46

08:42

Стара Загора

08:43

10144

ПВ

Свиленград

12:54

12:55

12:52

Пловдив

12:53

10146

ПВ

Свиленград

17:34

17:35

17:31

Пловдив

17:32

 

ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Община Харманли разполага с добре изградена автомобилна пътна мрежа обхващаща всички населени места в общината. Изградената пътна мрежа на територията на общината включва общо 222,2 км. пътища от републиканската пътна мрежа, от които:Таблица 26 Дължина и структура на пътната мрежа в община Харманли

 

Категория на пътя

Дължина – км.

Отн. дял %

Първокласни пътища І-8

22,7

10,22%

Второкласни пътища

38,5

17,33%

Третокласни пътища

63,7

28,67%

Четвъртокласни пътища

97,3

43,79%

Общо

222,2

100,00%

 

Първокласният път с дължина 22,7 м. е част от трансевропейският транспортен коридор №4 ”Европа-Азия”/Видин – София – Капитан Андреево (турска граница) и Видин – София – Кулата (гръцка граница)/. Освен това през община Харманли преминава и трансевропейския транспортен коридор №9 Русе – Стара Загора – Маказа / Свиленград. Тези два коридора са от основно значение за цялостното социално – икономически развитие на общината. И двата транспортни коридора минават през общинския център гр. Харманли и станаха причина за развитие на търговията с горива и петролни продукти, с храна и дрехи, за развитие на автотранспортните, автомонтьорските и паркинг услуги през последните години.
 

Вече изградената АМ „Марица“ преминаваща в близост до град Харманли доведе до доста положителни последици за региона като:

  • отклоняване на голяма част от потока на леки и товарни автомобили минаващи транзитно през гр.Харманли;
  • намаляване на пътно - транспортните произшествия във връзка с това, както и до подобряване на въздуха в града;
  • увеличаване на средната скорост за преминаване на разстоянието от гр. Чирпан до границата ни с Република Турция при Свиленград;

 

 

                     

 

Фигура 2.  Карта на автомагистралите в България.

От важно значение за региона е и регионалния транспортен коридор, свързващ района Харманли-Свиленград с Бургас и преминаващ през Странджа-Сакар. Този път е използван макар и рядко и от почиващите пристигащи от всички краища на страната и искащи да избегнат натоварения през летния сезон път Чирпан – Бургас. 


          Град Харманли се свързва с околните селища и по-големите градове в страната посредством автобусен транспорт. Има редовни автобуси в следните посоки: София, Свиленград, Стара Загора, Пловдив, Капитан Андреево, Тополовград, Любимец, Димитровград, Ивайловград, Симеоновград и др.

 

I. РАЗПИСАНИЕ ПО ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА

                   

НАПРАВЛЕНИЕ

ЧАС НА ТРЪГВАНЕ

 

БИСЕР

06:50,  17:10/без събота и неделя/ 

 

БОГОМИЛ

06:30 и 13:30/понеделник, сряда и петък/, 12:40

 

БОЛЯРСКИ ИЗВОР

10:30/понеделник до събота/, 14:10/понеделник до петък/

 

БРАНИЦА

06:30 и 13:30/понеделник, сряда и петък/, 12:40

 

БЪЛГАРИН

06:30 и 13:30/понеделник, сряда и петък/, 12:40

 

ВЪРБОВО

06:20 и 16:30/понеделник до събота/, 12:00/неделя/

 

ДОСИТЕЕВО

06:50 и 17:10/понеделник и петък/

ДРИПЧЕВО

06:30 и 13:30/понеделник, сряда и петък/

ИВАНОВО

06:20, 10:30, 14:10, 16:30/понеделник до събота/, 12:00/неделя/

 

ИЗВОРОВО

06:30 и 13:30/понеделник, сряда и петък/, 12:40

КОЛАРОВО

06:30 и 13:30/понеделник, сряда и петък/, 12:40

ЛЕШНИКОВО

06:20 и 16:30/понеделник до събота/, 12:00/неделя/

 

НАДЕЖДЕН

10:30/понеделник, сряда и петък/, 14:10/понеделник и петък/

ОВЧАРОВО

06:30 и 13:30/понеделник, сряда и петък/

ОРЕШЕЦ

06:20 и 16;30/понеделни до събота/, 12:00/неделя/

 

ОСТЪР КАМЪК

10:30, 14:10/сряда/

 

ПОЛЯНОВО

08:30, 12:30/сряда/

 

ПРЕСЛАВЕЦ

07:05, 13:20

 

РОГОЗИНОВО

06:50 и 17:10/понеделник и петък/

 

СЛАВЯНОВО

10:30, 14:10

 

СМИРНЕНЦИ

06:20 и 16;30/понеделник до събота/, 12:00/неделя/

 

ЧЕРЕПОВО

06:30 и 13:30/понеделник, сряда и петък/, 12:40

 

ЧЕРНА МОГИЛА

06:50, 17:10/вторник и петък/

 

 

II. РАЗПИСАНИЕ ПО РЕПУБЛИКАНСКАТА И ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА

                 

НАПРАВЛЕНИЕ

ЧАС НА ТРЪГВАНЕ

 

БУРГАС, СЛЪНЧЕВ БРЯГ

05:30/всеки ден от 01.05 до 01.10/

 

ДИМИТРОВГРАД

07:05/събота и неделя, 17:20

 

ИВАЙЛОВГРАД

08:20, 14:45

 

КАП. АНДРЕЕВО

10:15, 10:45, 12:45,13:55, 14:50, 17:15

 

ЛЮБИМЕЦ

08:20, 08:45/понеделник до петък/,

09;20,10;15, 10:45, 11:05,11:40,12:12, 12:45,

13:55,  14:20, 14:45, 14:50, 15:48,

16:48, 17:15, 17:20, 18:30

 

ПЛОВДИВ

09:00

 

СВИЛЕНГРАД

07:52, 08:45/понеделник до петък/. 09;20,

10:15, 10:45, 11:05, 11:40, 12:12, 12:45,

13:55, 14:20 14:50, 15:48, 16:48,

17:15, 17:20, 18:30

 

СИМЕОНОВГРАД

07:05, 13:20, 17:20

 

СОФИЯ

05:37, 06:37, 12:37/в неделя и празнични дни/ 

 

СТАРА ЗАГОРА

07:05, 13:20

 

ТОПОЛОВГРАД

12:40, 13:25/всеки ден/, 17:24/понеделник и петък/

 

ХАСКОВО

06;48, 07:10, 07;34, 07:50, 08:10, 08:50, 08:53,

10:33, 11:00, 11:17,

11:48/понеделник и петък/, 12;18, 12:30,

12:47, 13:40/само в петък/,

14:00, 14:53, 16:00, 16:17,

16:48, 18:10, 18:27, 19:35