Общинска транспортна мрежа

ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯТ ТРАНСПОРТ В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Железопътният транспорт в България се появява с построяването на първата железопътна линия Русе – Варна през 1866 г. Построена е от английска компания с главни акционери братята Хенри и Тревор Бъркли, която получава концесия за 99 години от османското правителство.

Предвид географското положение и релефеа на община Харманли, на нейната територия са изградени двата основни вида пътнотранспортна мрежа – ж.п. мрежа и сухопътна автомобилна мрежа. Последните са претърпели многократно развитие и реконструкции.

През територията на община Харманли преминава железопътна линия част от главната ж.п. линия “Калотина-София-Пловдив-Свиленград”. Участъкът е с дължина от 23 км, на който функционират 1 гара – Харманли и 1 спирка – с. Бисер. Материално – техническата база на железопътната инфраструктура в общината е подновена, ж.п. линията е електрифицирана, като средната скорост на придвижване с ж.п. транспорта е увеличена и максималната скорост на определени отсечки до 160 км/ч.


Фигура 1.  Ж.П. транспортна инфраструктура на България.

 

 

                                                   РАЗПИСАНИЕ

ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ

в сила от 11.12.2016 г.

гара Харманли

       

ЗАМИНАВАЩИ

       

влак

категория

за гара

тръгва

492

МБВ

София

04:42

10140

ПВ

Пловдив

05:46

10141

ПВ

Свиленград

08:07

10142

ПВ

Пловдив

08:59

10143

ПВ

Свиленград

11:01

10144

ПВ

Пловдив

11:46

1621

БВ

Свиленград

12:50

10145

ПВ

Свиленград

16:09

1626

БВ

София

16:32

10146

ПВ

Пловдив

17:42

1625

БВ

Свиленград

19:34

493

БВ

Свиленград

00:45

       
       

ПРИСТИГАЩИ

       

влак

категория

от гара

тръгва

492

МБВ

Капъкуле

04:41

10140

ПВ

Свиленград

05:45

10141

ПВ

Пловдив

08:06

10142

ПВ

Свиленград

08:58

10143

ПВ

Пловдив

11:00

10144

ПВ

Свиленград

11:45

1621

БВ

София

12:49

10145

ПВ

Пловдив

16:08

1626

БВ

Свиленград

16:31

10146

ПВ

Свиленград

17:41

1625

БВ

София

19:33

 

 

ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Община Харманли разполага с добре изградена автомобилна пътна мрежа обхващаща всички населени места в общината. Изградената пътна мрежа на територията на общината включва общо 222,2 км. пътища от републиканската пътна мрежа, от които:Таблица 26 Дължина и структура на пътната мрежа в община Харманли

 

Категория на пътя

Дължина – км.

Отн. дял %

Първокласни пътища І-8

22,7

10,22%

Второкласни пътища

38,5

17,33%

Третокласни пътища

63,7

28,67%

Четвъртокласни пътища

97,3

43,79%

Общо

222,2

100,00%

 

Първокласният път с дължина 22,7 м. е част от трансевропейският транспортен коридор №4 ”Европа-Азия”/Видин – София – Капитан Андреево (турска граница) и Видин – София – Кулата (гръцка граница)/. Освен това през община Харманли преминава и трансевропейския транспортен коридор №9 Русе – Стара Загора – Маказа / Свиленград. Тези два коридора са от основно значение за цялостното социално – икономически развитие на общината. И двата транспортни коридора минават през общинския център гр. Харманли и станаха причина за развитие на търговията с горива и петролни продукти, с храна и дрехи, за развитие на автотранспортните, автомонтьорските и паркинг услуги през последните години.
 

Вече изградената АМ „Марица“ преминаваща в близост до град Харманли доведе до доста положителни последици за региона като:

  • отклоняване на голяма част от потока на леки и товарни автомобили минаващи транзитно през гр.Харманли;
  • намаляване на пътно - транспортните произшествия във връзка с това, както и до подобряване на въздуха в града;
  • увеличаване на средната скорост за преминаване на разстоянието от гр. Чирпан до границата ни с Република Турция при Свиленград;

 

 

                     

 

Фигура 2.  Карта на автомагистралите в България.

От важно значение за региона е и регионалния транспортен коридор, свързващ района Харманли-Свиленград с Бургас и преминаващ през Странджа-Сакар. Този път е използван макар и рядко и от почиващите пристигащи от всички краища на страната и искащи да избегнат натоварения през летния сезон път Чирпан – Бургас. 


          Град Харманли се свързва с околните селища и по-големите градове в страната посредством автобусен транспорт. Има редовни автобуси в следните посоки: София, Свиленград, Стара Загора, Пловдив, Капитан Андреево, Тополовград, Любимец, Димитровград, Ивайловград, Симеоновград и др.

 

I. РАЗПИСАНИЕ ПО ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА

                   

НАПРАВЛЕНИЕ

ЧАС НА ТРЪГВАНЕ

 

БИСЕР

06:50,  17:10

 

БОГОМИЛ

12:45

 

БОЛЯРСКИ ИЗВОР

07:10, 10:45, 14:10

 

БРАНИЦА

12:45

 

БЪЛГАРИН

12:10, 13:30, 14:30

 

ВЪРБОВО

06:15, 12:00/събота и неделя/, 16:30

 

ДОСИТЕЕВО

08:00, 18:10

 

ИВАНОВО

06:15, 10:45, 12:00/събота и неделя/, 14:10, 16:30

 

ИЗВОРОВО

12:45

 

ЛЕШНИКОВО

06:15, 12:00/събота и неделя/, 16:30

 

НАДЕЖДЕН

10:45, 14:00

 

ОРЕШЕЦ

06:15, 12:00/събота и неделя/, 16:30

 

ОСТЪР КАМЪК

14:10/вторник, четвъртък, събота, неделя/

 

ПОЛЯНОВО

/сряда/ 08:50, 13:30

 

ПРЕСЛАВЕЦ

07:05, 08:15, 09:30, 11:30, 13:20, 15:55

 

РОГОЗИНОВО

08:00, 18:10

 

СЛАВЯНОВО

10:45, 14:10

 

СМИРНЕНЦИ

06:15, 12:00/събота и неделя/, 16:30

 

ЧЕРЕПОВО

12:45

 

ЧЕРНА МОГИЛА

06:50, 17:10

 

 

II. РАЗПИСАНИЕ ПО РЕПУБЛИКАНСКАТА И ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА

                   

НАПРАВЛЕНИЕ

ЧАС НА ТРЪГВАНЕ

 

БУРГАС, СЛ. БРЯГ

05:30/всеки ден през летния сезон/

 

ГЪЛЪБОВО

13:15/вторник, четвъртък, събота/

 

ДИМИТРОВГРАД

07:05, 07:40, 10:30, 15:55

 

ИВАЙЛОВГРАД

08:20/всеки ден без вторник и четвъртък/, 14:40, 16:40

 

КАЗАНЛЪК

15:55

 

КАП. АНДРЕЕВО

08:40, 10:15, 10:40, 12:45, 13:45, 17:10

 

ЛЮБИМЕЦ

05:30, 07:30, 08:40, 10:40, 17:10

 

ПЛОВДИВ

06:40, 07:50, 09:00, 13:40/неделя/

 

СВИЛЕНГРАД

05:30, 07:40, 08:40, 09:20, 10:00, 10:15, 10:40, 11:40, 12:12,

 

12:45, 13:45, 14:20, 16:30,17:10,

17:20, 18:00, 18:20, 18:40

 

СИМЕОНОВГРАД

07:05, 11:30, 13:20, 15:55

 

СОФИЯ

06:30, 06:40, 10:15/неделя/, 12:40

 

СТАРА ЗАГОРА

07:05, 09:30, 10:30, 13:20, 15:55

 

ТОПОЛОВГРАД

05:30, 12:40, 13:30/без неделя/

 

ХАСКОВО

06:30, 06:45, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:40, 08:50, 09:00,

 

10:00, 10:15, 10:30, 11:00, 11:20,

12:10, 12:45, 14:00, 14:45, 16:00/без вторник и четвъртък/, 16:15,

 

16:40, 18:05, 18:15, 19:40