Общ устройствен план

Обява за обществено обсъждане на общ устройствен план с доклад за екологична оценка на Община Харманли

1393

Община Харманли уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на Общ устройствен план на общината /ОУПО/ с Доклад за екологична оценка /ДЕО/ на Община Харманли с всички…

Общ устройствен план

647

Общустройствен план част 1 - 05.04.2022 г. Общ устройствен план част 2 - 05.04.2022 г.

Обявление за одобрено изменение на общ устройствен план

60

О Б Я В Л Е Н И Е               С Решение № 581 от 26.10.2022г., Общински съвет – Харманли одобрява изменението на общия устройствен план на община Харманли, с което се определя предимно производствена…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

78

СЪОБЩЕНИЕ   ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ              С решение № 543 на Общински съвет-Харманли, прието на заседание от…