Общ устройствен план

Обява за обществено обсъждане на общ устройствен план с доклад за екологична оценка на Община Харманли

1331

Община Харманли уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на Общ устройствен план на общината /ОУПО/ с Доклад за екологична оценка /ДЕО/ на Община Харманли с всички…

Общ устройствен план

449

Общустройствен план част 1 - 05.04.2022 г. Общ устройствен план част 2 - 05.04.2022 г.