Кметове на кметства и кметски наместници в Община Харманли, мандат 2023 - 2027 г.

В Община Харманли кметове на кметства се избират в следните села:

Бисер, Болярски извор, Браница, Българин, Върбово, Доситеево, Иваново, Изворово, Надежден, Орешец, Остър камък, Поляново, Преславец, Рогозиново,Славяново, Смирненци, Черепово и  Шишманово;

Кметски наместници се назначават в селата:Богомил и Коларово, Дрипчево, Лешниково, Овчарово и Черна могила;

 

Населено място 

Кмет/Кметски наместник

Телефон

Снимка

с.Бисер

Валентин Петров Найденов

служ.: 03766/2220

моб: 0888 802 603

с.Богомил

Митко Тянев Вълчев 

служ.: 03763/2212

служ: 0894 637 178

моб: 0899 172 091

с.Болярски извор

Веселин Анастасов Терзиев  

служ: 03728/2250

служ: 0884 799 309

моб: 0885 595 970

с.Браница

Марийка Танчева Нейкова

служ: 03767/2220

дом: 03767/2281

моб: 0894 637 168


с.Българин

Митко Христов Тонев  

служ.: 03763/2220

дом: 0897 638 499

моб: 0894 637 174

с.Върбово

Мария Георгиева Тодорова

служ: 037604/2229

моб: 0894 637 164

с.Доситеево

Митко Тянев Вълчев  

служ: 03768/2220

служ: 0894 637 178

моб: 0899 172 091

с.Дрипчево

 Нели Вълчева Манева   

дом:03767/2361

моб: 0894 637 183

с.Иваново

Мартин Данчев Цонев

служ: 03765/2220

служ: 0894 637 180

 

с.Изворово

Станко Драгиев Бангиев

служ: 03762/2220

моб: 0894 637 176

с.Коларово

Митко Тянев Вълчев 

служ.: 03763/2212

служ: 0894 637 178

моб: 0899 172 091

с.Лешниково

Дечко Нанков Райчев

служ: 03765/2488

служ: 0894 637 170

моб: 0894 011 773

с.Надежден

 

   Милю Делев Хубенов

 

служ: 0373/8-69-71

моб: 0894 637 173;

0889 750 692

с.Овчарово

Жулиета Йорданова Ерменчева

служ: 03763/2330

моб: 0894 637 179

с.Орешец

Росица Тодорова Таушанова

служ: 03769/2223

моб: 0894 637 175; 

с.Остър камък

Петър Христозов Петров

служ: 0373/8-91-00

моб: 0894 637 182

с.Поляново

Мирослав Янков Генев

служ: 03764/2220

моб: 0894 637 166

с.Преславец

Ергюн Хасанов Мехмедов

служ: 0373/8-90-37

моб: 0882 506 884

с.Рогозиново

Снежана Вълкова Грозева

служ: 037603/2220

служ: 0894 637 167;

моб: 0894 306 430 

с.Славяново

Николай Недялков Балабанов

служ: 03728/2220

моб: 0882 506 883

с.Смирненци

Ивелина Станчева Тодорова

 

служ: 037604/2220

моб: 0894 637 162

с.Черепово

Нели Вълчева Манева  

служ: 03767/2361

моб: 0894 637 183

с.Черна могила

 

Димо Пасков Алексиев

служ: 03760/2220

дом:03760/2266

моб: 0888 562 661

с.Шишманово

 

Али Ахмед Юсеин

служ: 037606/2220

моб: 0893 464 559