Телефонен указател

Работно време

Работното време на община Харманли с граждани:

Понеделник - Петък 
08:00 ч. - 17:00 ч. - обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00 ч.

Централа: тел. 0373 / 8 20 37; 0373 /8 20 15 ; 0373 / 8 69 76

Дежурни: 8 26 08

 

Отдели, кабинети, телефони

Кабинет
 
Длъжност Име Вътрешен 
телефон
Пряк телефон
303 Кмет Мария Киркова 126 8 27 27
303 Заместник кмет Валентина Димулска 117 8 27 27
303 Заместник кмет   145 8 27 27
302 Секретар Цонка Малева 122 8 69 42
308 Финансов контрольор Марияна Камберова 135  
409 Връзки с обществеността Дарина Стаматова 169 8 34 38
400 Гл.вътрешен одитор Атанас Дойков   8 35 25
400 Ст.вътрешен одитор Силвия Николова   8 35 25
Общински съвет
306 Общ. съвет - Председател Иван Димитров   8 34 74
307 Общ. съвет - Деловодство Васил Шаринов 121 8 20 15 / 121
Отдел "Финансово-стопански дейности"
311 Началник отдел Николай Колев 155 8 25 02
309 Старши счетоводител Светла Ламбова 171 8 20 15 / 171
309 Старши счетоводител  Весела Японова 171 8 20 15 / 171
309 Счетоводител Бистра Колева 171 8 20 15 / 171
315 Счетоводител Живка Плачкова 142 8 20 15 / 142
315 Счетоводите Румяна Стоянова 142 8 20 15 /142
314 Младши експерт Галина Добрева 152 8 20 15 / 152
314 Главен специалист Цвета Матева 152 8 20 15 / 152
312 Старши експерт ЧР Маргарита Костолова 137 8 20 15 /137
310 Старши специалист Величка  Тонева 161 8 20 15 / 161
Информационен център - ул."Петко Каравелов" 4
  Деловодител Снежа Йорданова 186 8 33 83
  Каса "Приходи" Мариана Димитрова 186 8 33 83
  Адресна регистрация Петя Делева 187 8 33 83
  Деловодител Янка Бакалова 187 8 33 83
Отдел "Административно и информационно обслужване"
316 Служба "ГРАО" Гюлшен Бекир 163 8 22 63
316 Служба "ГРАО" Добринка Колева 163 8 22 63
317 Бюро "Обреди" Милка Станкова 113 8 24 48
303 Старши специалист Дарина Янакиева 123 8 20 15 / 123
308 Главен експерт Стоян Стоянов 154 8 22 07
Отдел " Правно-нормативни дейности"
405 Началник отдел Добромира Иванова 112  8 20 15 / 112
405 Юрисконсулт Гергана Стоилова 214 8 20 15 / 214
305 Юрисконсулт Васил Шаринов 121  8 20 15 / 121
405 Юрисконсулт Георги Китов 170 8 20 15 / 170
Дирекция "Общинска собственост и устройство на територията"
208 Директор  Стела Димова 173 8 20 15 /173
  Отдел " Икономика и общинска собственост"  
210 Земеделие Веселин Вълчанов 168 8 20 15 / 168
210 Земеделие  Ирина Иванова 168 8 20 15 / 168
209 Отдаване под наем Дарина Костадинова 136 8 20 15 /136
209 Отдаване под наем Тони Тонев 136 8 20 15 / 136
203   Ивелина Колева 156 8 20 15 / 156
Отдел "Териториално устройство, строителство и екология"
206 Началник инж. Тончо Тончев 134 8 20 15 /134
207 Главен архитект Янчо Апостолов 176 8 20 15 / 176
204 Еколог Северина Кирилова 153 8 20 15 / 153
206 Главен спесиалист Антоанета Скерлева 134 8 20 15 / 134
205 Инспектор Василка Латева 127 8 2015 / 127
205 Главен специалист Петя Георгиева 127 8 20 15 / 127
202 Главен специалист Тонка Георгиева 124 8 20 15 / 124
202 Главен специалист Стефка Мирчева 124 8 20 15 /124
201 Младши експерт Пламен Ангелов 143 8 20 15 / 143
201 Главен експерт Василка Лозева 143 8 20 15 / 143
Отдел "Образование и социални дейности"
403 Началник отдел Маргарита Тървалиева 165 8 69 52
401 Старши експерт Цонка Тончева 158 8 20 15 / 158
401 Старши експерт Силвия Николова 158 8 20 15 / 158
403 Старши експерт Тоня Трифонова 180 8 20 15 / 180
407 Счетоводсто Славяна Господинова 178 8 35 74
407 Счетоводство Наско Атанасов 178 8 35 74
402 Информатик  Иван Дамянов 183 8 20 15 / 183
Отдел "Проекти, програми и обществени поръчки"
200 Началник отдел Румяна Братанова 183 8 30 98
200 Старши експерт Лидия Николова 116 8 20 15 / 116 
200 Старши експерт Петя Бонева 184 8 20 15 / 184
200 Младши експерт Даниела Сивкова 164 8 20 15 / 164
405 Юрисконсулт Таня Станкова 170 8 2015 / 170
405 Юрисконсулт Десияна Драгиева 214 8 2015 / 214
200 Главен експерт Ганка Дончева 164 8 2015 /164
200   Деница Виделова 184 8 2015 / 184
Дирекция " Местни данъци и такси" бул.България № 4
  Директор  Грета Абаджиева   8 51 52
  Главе инспектор Румяна Димитрова   8 69 51
  Главен инспектор Теодор Дочев 157 8 20 15 / 157
  Инспектор Надя Димитрова 157 8 20 15 / 157
  Инспектор Петя Кръстева   8 69 51
  Инспектор Иван Василев   8 51 52
  Главен специалист Елена Господинова   8 51 52
  Главен специалист Румяна Георгиева 172 8 20 15 / 172
  Старши специалист Тинка Точарова 172 8 20 15 / 172
Социален патронаж
106 Началник Станка Манолова   8 21 73
Общинска охрана
108 Началник Ясен Колев   8 20 20
Отбранителна мобилизационна подготовки и управление при кризи
103 ОМП Живко Касабов 132 8 51 72

 

Кметства в община Харманли

Населено място Кметски телефон
с. Бисер 03766 2220, 0888802603
с. Богомил и 
с. Коларово
03767 2311, 0894637181
с. Болярски извор 03728 2250,  0884 799 309
с. Браница 03767 2220, 0894637168
с. Българин 03763 2220, 0894637174
с. Върбово 037604 229, 0894637164
с. Доситеево 03768 2220, 0894637178
с. Дрипчево 03767 2320, 0894637183
с. Иваново 03765 2220, 0894637180
с. Изворово 03762 2321, 0894637176
с. Лешниково 03765 2488, 0894637170
с. Надежден 0373 89071, 0894637173
с. Овчарово 03763 2330, 0894637179
с. Орешец 03769 2223, 0894637175
с. Остър камък 0373 89100, 0894637182
с. Поляново 03764 2220, 0894637166
с. Преславец 0373 8 9037, 0882506884
с. Рогозиново 037603 220, 0894637167
с. Славяново 03728 2220, 0882506883
с. Смирненци 037604 220, 0894637162
с. Черепово 03767 2361, 0894637183
с. Черна могила 037602 220, 0882506885
с. Шишманово 037606 220, 0893464559