Телефонен указател

Работно време

Работното време на община Харманли с граждани:

Понеделник - Петък 
08:00 ч. - 17:00 ч. - обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00 ч.

Централа: тел. 0373 / 8 20 37; 0373 /8 20 15 ; 0373 / 8 69 76

Дежурни: 0373 / 8 26 08

 

Отдели, кабинети, телефони

Длъжност Име, фамилия Телефон Вътр. телефон Стая e-mail
Кмет на община  Мария Киркова 0373/82727 123 303 mariya.kirkova@harmanli.bg
Заместник-кмет Валентина Димулска 0373/82727 123 303
v.dimulska@harmanli.bg
Секретар Васил Камберов 0373/86942 122 302
sekretar@harmanli.bg
Финансов контрольор Марияна Камберова 0373/82015 135 306
m.kamberova@harmanli.bg
Служител по сигурността на информацията Добромира Лазарова 0373/82015 141 200
d.lazarova@harmanli.bg
Общински съвет - гр. Харманли
Председател Ангел Цанков 0373/84131   304 a.cankov@harmanli.bg

младши експерт в звено по чл.29а ЗМСМА

Ангелина Варсамова 0373/84132 121 305

obs@harmanli.bg

 

Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване и финансово-стопански дейности"
Директор дирекция          
отдел "Финансово-стопански дейности"
Началник отдел/гл.счетоводител Николай Колев 0373/82502 155 311
glschet@harmanli.bg
Старши счетоводител Светла Сиромахова 0373/82015 171 307
schetovodstvo@harmanli.bg
Старши счетоводител Весела Японова 0373/82015 171 307
schetovodstvo@harmanli.bg
Счетоводител Бистра Колева 0373/82015 171 307
schetovodstvo@harmanli.bg
Счетоводител Румяна Стоянова 0373/82015 142 315
r.stoianova@harmanli.bg
Счетоводител Живка Плачкова 0373/82015 142 315
j.plachkova@harmanli.bg
Главен експерт ЧР Маргарита Костолова 0373/82015 137 312
m.kostolova@harmanli.bg
Старши експерт  Галина Добрева 0373/82015 152 314
budjet@mbox.contact.bg
Главен специалист Цвета Матева 03738/2015 152 314 budjet@harmanli.bg
Главен специалист Величка Тонева 0373/82015 161 310
v.toneva@harmanli.bg
отдел "Правно-нормативни дейностти"
Началник отдел Георги Христов 0373/82015 214 405 g.hristov@harmanli.bg
Старши юрисконсулт Васил Шаринов 0373/82015 169 309
v.sharinov@harmanli.bg
Юрисконсулт Златомира Делчева 0373/82015 214 405 z.delcheva@harmanli.bg
Юрисконсулт Яница Георгиева 0373/82015 170 405 q.georgieva@harmanli.bg
отдел "Административно и информационно обслужване"
Началник отдел Стоян Стоянов 0373/82207 154 308
it@harmanli.bg
Старши специалист Иван Динков 0373/82015 169 309
i.dinkov@harmanli.bg
Главен специалист Добринка Колева 0373/82263 163 316
grao2006@harmanli.bg
Главен специалист Гюлшен Бекир 0373/82263 163 316
graob@harmanli.bg
Старши експерт Дарина Янакиева 0373/82727 123 303
obshtina@harmanli.bg
Главен специалист Мариана Димитрова 0373/82015 113 317
m.dimitrova@harmanli.bg
Младши специалист Валентина Келешева 0373/82015 113 317 v.kelesheva@harmanli.bg
Изпълнител-шофьор Иван Иванов 0373/82015 179 105  
Център за административно обслужване 
Старши експерт Снежа Йорданова 0373/83383 187   s.jordanova@harmanli.bg
Главен специалист Петя Делева 0373/83383 187   p.deleva@harmanli.bg
Младши експерт Златка Иванова 0373/83383 187   z.ivanova@harmanli.bg
Младши специалист Джанан Мустафа 0373/83383 187   infocentre@harmanli.bg
Дирекция "Общинска собственост и устройство на територията"
Директор дирекция Стела Стратиева 0373/82015 146 203
s.dimova@harmanli.bg
отдел "Икономика и общинска собственост"
Началник отдел   0373/82015 173 208  
Старши експерт Веселин Вълчанов 0373/82015 168 210
v.valchanov@harmanli.bg
Младши експерт  Галина Христова 0373/82015 156 400
g.hristova@harmanli.bg 
Младши експерт Тони Тонев 0373/82015 136 209
t.tonev@harmanli.bg
Младши специалист Деница Янева 0373/82015 136 209 d.yaneva@harmanli.bg
отдел "Териториално устройство, строителство и екология"
Началник отдел  инж. Тончо Тончев 0373/82015 167 206
t.tonchev@harmanli.bg
Главен архитект арх. Янчо Апостолов     207 architect@harmanli.bg
Старши експерт инж. Живко Живков 0373/82015 153 204
zhivko.zhivkov@harmanli.bg
Младши експерт(еколог) Виктор Назъров 0373/82015 176 106
v.nazarov@harmanli.bg
Старши експерт Пламен Ангелов 0373/82015 143 201
p.angelov@harmanli.bg
Младши експерт  Стияна Узунова 0373/82015 127 205
s.uzunova@harmanli.bg
Главен специалист Петя Георгиева 0373/82015 127 205
p.georgieva@harmanli.bg
Главен специалист Антоанета Скерлева 0373/82015 134 206
a.skerleva@harmanli.bg
Главен специалист Стефка Мирчева 0373/82015 124 202
s.mircheva@harmanli.bg
Младши специалист Валентин Имандиев 0373/82015 153 204
v.imandiev@harmanli.bg
Инспектор Теменужка Тенева 0373/82015 127 205 t.teneva@harmanli.bg
           
Дирекция "Устойчиво развитие, образование и социални дейности"
отдел "Образование и социални дейности"    
Началник отдел Маргарита Тървалиева 0373/82015 165 403
m.tarvalieva@harmanli.bg
Старши експерт Тоня Трифонова 0373/82015 180 406
t.trifonova@harmanli.bg
Старши експерт Цонка Тончева 0373/82015 158 401
c.toncheva@harmanli.bg
Старши експерт Силвия Колева 0373/82015 158 401
s.koleva@harmanli.bg
Секретар на МКБППМН Фанка Костукова 0373/82541    
f.kostukova@harmanli.bg
"Образование и детски градини"
Гл.счетоводител  Славяна Господинова 0373/82015 178 407
s.gospodinova@harmanli.bg
Счетоводител Наско Атанасов 0373/82015 178 407
n.atanasov@harmanli.bg
Информатик Иван Дамянов 0373/82015 182 402  
отдел "Проекти, програми и обществени поръчки"
Началник отдел  Румяна Братанова 0373/82015 183 200
r.bratanova@harmanli.bg
Старши експерт Лидия Николова 0373/82015 116 200
ppes@harmanli.bg
Младши експерт Деница Виделова 0373/82015 184 200
d.videlova@harmanli.bg
Счетоводител Донка Петрова 0373/82015 147 200
d.petrova@harmanli.bg
Младши експерт Петя Петрова 0373/82015 164 200 p.petrova@harmanli.bg
Дирекция "Местни данъци и такси"
Директор дирекция Грeта Абаджиева 0373/85152    
har_mdt@harmanli.bg
Главен инспектор Румяна Димитрова 0373/86951 148  
har_mdt@mbox.contact.bg
Главен инспектор Теодор Дочев 0373/86951 157  
t.dochev@harmanli.bg
Старши инспектор Надя Димитрова 0373/86951 157   har_mdt@mbox.contact.bg
Старши инспектор Петя Кръстева 0373/86951 148  
p.krasteva@harmanli.bg
Главен специалист Елена Господинова 0373/86951     har_mdt@mbox.contact.bg
Главен специлаист Румяна Георгиева 0373/83172 172   har_mdt@mbox.contact.bg
Старши специалист Тинка Точарова 0373/83172 172   har_mdt@mbox.contact.bg
звено "Бюджетни дейности"
Домакин Георги Стратиев 0373/82015 150 408
g.stratiev@harmanli.bg
Организатор дейности Божин Тонков 0373/82248 113 317
b.tonkov@harmanli.bg
Телефонист Мариана Джелепова 0373/82015 9 110  
Контрольор Добромира Колева 0373/82015 176 106  
Контрольор Валя Аракшиева 0373/82015 176 106  
ОМП
Главен специалист Красимира Спасова 0373/85172 160 102
k.spasova@harmanli.bg
Социална услуга "Асистентска подкрепа"
Младши експерт Таня Арабаджиева 0373/82015 164 314 t.arabadzhieva@harmanli.bg
Социална услуга "Механизъм за лична помощ"
Старши специалист Савина Димитрова 0882506885     savina.dimitrova@harmanli.bg
Общинска охрана
Организатор охрана Ясен Колев 0373/82020 179 108
yasen.kolev@harmanli.bg
Улично осветление
Старши експерт Живко Желязков 0373/82016 162  
uo@harmanli.bg
Културен център
Старши експерт Тамер Халил 0373/85142    
kult_center@abv.bg
Младши специалист Таня Пенкова 0373/85142     kult_center@abv.bg
Библиотекар Тонка Стоева 0373/82344      
Дежурни ОбСС   0373/82608 174    
Офис за военен отчет
Експерт Георги Колев 0373/82623 144 100 jooreoo1966@abv.bg
ОП "Общински паркинги, пазари, отдих и туризъм"
Директор Любомир Латев 0373/90100    
pazar@harmanli.bg
Домашен социален патронаж
Управител Станка Манолова 0373/82573    
domashen_patronaj@abv.bg 
ОП "Чистота"
Директор Николай Какъров 0373/88552    
har_opchistota@abv.bg
ОП "Горска компания"
Директор Антони Тодоров 0373/84125    
gk_harmanli@abv.bg
Дом за стари хора
Директор Пламен Петров 0373/85109    
domharmanli@abv.bg
ОП "Превенция, благоустройство и строителство"
Директор инж. Красимир Стаматов      
prevencia@harmanli.bg
Исторически музей - гр. Харманли
Директор проф.д-р. Цонка Илиева Каснакова - Иванова 0373/87992    
obimh@abv.bg
ЦРДМ
Управител Неделина Колева      
crdm_harmanly@abv.bg
ЦОП
Директор Мара Янева 0373/91076    
cop.harmanli@abv.bg
ЦНСТДМУ
Директор Мара Янева 0373/90180    
cnst.harmanli@abv.bg
ДЦ "Надежда"
Директор Мима Кръстева      
dcnadejda@harmanli.bg
Екоресурс
Управител Даниела Борисова      
daniela_eko@abv.bg
МБАЛ-гр. Харманли
Управител д-р Златка Чанкова      
mbalh@mail.bg
МЦ -1 гр. Харманли
Управител д-р Нанко Нанев      
mc_harmanli@abv.bg
ДГ "Детски свят"
Директор Ваня Димитрова 0373/84101    
detski_sviat1977@abv.bg 
ДГ "Пролет"
Директор Валентина Добрева 0373/85161    
prolet_87@abv.bg
ДГ "Ален мак"
Директор Мелихан Чолева 0373/82806    
odzalenmak1@abv.bg
с.Бисер
Кмет Валентин Найденов 03766/2220    
biser@harmanli.bg
с.Болярски извор
Кмет Веселин Терзиев 03728/2250    
boliarskiizvor@harmanli.bg
с. Браница
Кмет Марийка Нейкова 03767/2220    
branitca@harmanli.bg
с. Българин
Кмет Митко Тонев 03763/2220    
bulgarin@harmanli.bg
с.Доситеево
Кмет Митко Вълчев 03768/2220    
dositeevo@harmanli.bg
с. Върбово
Кмет Мария Тодорова 037604/229    
varbovo@harmanli.bg
с. Иваново
Кмет Мартин Цонев 03765/2220    
ivanovo@harmanli.bg
с. Изворово
Кмет Станко Бангиев 03762/2321    
izvorovo@harmanli.bg
с. Лешниково
Кметски наместник Дечко Райчев 0894/011773    
leshnikovo@harmanli.bg
с. Надежден
Кмет Милю Хубенов 0373/89071    
nadejden@harmanli.bg
с. Овчарово
Кметски наместник Жулиета Ерменчева 03763/2320    
ovcharovo@harmanli.bg
с. Орешец
Кмет Росица Таушанова 03769/2223    
oreshec@harmanli.bg
с. Остър камък
Кмет Петър Петров 0373/89100    
ostarkamak@harmanli.bg
с. Поляново
Кмет Мирослав Генев 03764/2220    
polianovo@harmanli.bg
с. Преславец
Кмет Ергюн Мехмедов 0373/89037    
preslavec@harmanli.bg
с. Рогозиново
Кмет Снежана Грозева 037603/220    
rogozinovo@harmanli.bg
с. Славяново
Кмет Николай Балабанов 03728/2220    
slavianovo@harmanli.bg
с. Смирненци
Кмет Ивелина Тодорова 037604/220    
smirnenci@harmanli.bg
с. Черепово
Кмет Нели Манева 03767/2361    
cherepovo@harmanli.bg
с. Черна могила
Кметски наместник Димо Алексиев 037602/220    
chernamogila@harmanli.bg
с. Шишманово
Кмет Али Юсеин 03760/6220    
shishmanovo@harmanli.bg