Телефонен указател

Работно време

Работното време на община Харманли с граждани:

Понеделник - Петък 
08:00 ч. - 17:00 ч. - обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00 ч.

Централа: тел. 0373 / 8 20 37; 0373 /8 20 15 ; 0373 / 8 69 76

Дежурни: 8 26 08

 

Отдели, кабинети, телефони

Кабинет
 
Длъжност Име Вътрешен 
телефон
Пряк телефон
303 Кмет Мария Киркова 126 8 27 27
303 Заместник кмет Валентина Димулска   8 27 27
303 Заместник кмет   145 8 27 27
302 Секретар Цонка Малева 122 8 69 42
308 Финансов контрольор Марияна Камберова 135  
409 Връзки с обществеността Радина Желязкова 117  
400 Гл.вътрешен одитор     8 35 25
400 Ст.вътрешен одитор Силвия Николова   8 35 25
Общински съвет
306 Общ. съвет - Председател Иван Димитров    
307 Общ. съвет - Деловодство Янка Бакалова 121 8 20 15 / 121
Отдел "Финансово-стопански дейности"
311 Началник отдел Николай Колев 155 8 25 02
309 Старши счетоводител Светла Ламбова 171 8 20 15 / 171
309 Старши счетоводител  Весела Японова 171 8 20 15 / 171
309 Счетоводител Бистра Колева 171 8 20 15 / 171
315 Счетоводител Живка Плачкова 142 8 20 15 / 142
315 Счетоводите Румяна Стоянова 142 8 20 15 /142
314 Младши експерт Галина Добрева 152 8 20 15 / 152
314 Главен специалист Цвета Матева 152 8 20 15 / 152
312 Старши експерт ЧР Маргарита Костолова 137 8 20 15 /137
310 Старши специалист Величка  Тонева 161 8 20 15 / 161
Информационен център - ул."Петко Каравелов" 4
  Деловодител Снежа Йорданова 186 8 33 83
  Деловодител Златка Иванова 186 8 33 83
  Деловодител Петя Делева 187 8 33 83
  Деловодител Янка Бакалова 187 8 33 83
Отдел "Административно и информационно обслужване"
308 Началник отдел Стоян Стоянов 154 8 22 07
316 Служба "ГРАО" Гюлшен Бекир 163 8 22 63
316 Служба "ГРАО" Добринка Колева 163 8 22 63
317 Бюро "Обреди" Милка Станкова 113 8 24 48
303 Старши специалист Дарина Янакиева 123 8 20 15 / 123
317 Бюро "Обреди" Мариана Димитрова 113 8 24 48
Отдел " Правно-нормативни дейности"
405 Началник отдел   170 8 20 15 / 170
405 Юрисконсулт   214 8 20 15 / 214
405 Юрисконсулт Яница Георгиева 170 8 20 15 / 170
305 Юрисконсулт Васил Шаринов 169 8 20 15 / 169
305 Юрисконсулт Красен Кръстев 214 8 20 15 / 214
Дирекция "Общинска собственост и устройство на територията"
208 Директор  Стела Стратиева 173 8 20 15 /173
  Отдел " Икономика и общинска собственост"  
210 Земеделие Веселин Вълчанов 168 8 20 15 / 168
210 Земеделие  Ирина Иванова 168 8 20 15 / 168
209 Отдаване под наем Васил Камберов 136 8 20 15 /136
209 Отдаване под наем Тони Тонев 136 8 20 15 / 136
203 Актуване Галина Христова 156 8 20 15 / 156
Отдел "Териториално устройство, строителство и екология"
206 Началник инж. Тончо Тончев 134 8 20 15 /134
207 Главен архитект Янчо Апостолов    
107 Еколог Виктор Назъроя 176 8 20 15 / 176
206 Главен спесиалист Антоанета Скерлева 134 8 20 15 / 134
205 Инспектор Теменужка Тенева 127 8 2015 / 127
205 Главен специалист Петя Георгиева 127 8 20 15 / 127
205   Стияна Узунова 127 8 20 15 / 127
204   Живко Живков 153 8 20 15 / 153
202 Главен специалист Стефка Мирчева 124 8 20 15 /124
201 Младши експерт Пламен Ангелов 143 8 20 15 / 143
204   Валентин Имандиев 153 8 20 15 / 153
Отдел "Образование и социални дейности"
403 Началник отдел Маргарита Тървалиева 165 8 69 52
401 Старши експерт Цонка Тончева 158 8 20 15 / 158
401 Старши експерт Силвия Николова 158 8 20 15 / 158
403 Старши експерт Тоня Трифонова 180 8 20 15 / 180
407 Счетоводсто Славяна Господинова 178 8 35 74
407 Счетоводство Наско Атанасов 178 8 35 74
402 Информатик  Иван Дамянов 183 8 20 15 / 183
Отдел "Проекти, програми и обществени поръчки"
200 Началник отдел Румяна Братанова 183 8 30 98
200 Старши експерт Лидия Николова 116 8 20 15 / 116 
200   Добромира Лазарова    
200   Донка Петрова    
405 Юрисконсулт Златомира Делчева 214 8 20 15/214
405        
200        
200   Деница Виделова 184 8 2015 / 184
Дирекция " Местни данъци и такси" бул.България № 4
  Директор  Грета Абаджиева   8 51 52
  Главе инспектор Румяна Димитрова   8 69 51
  Главен инспектор Теодор Дочев 157 8 20 15 / 157
  Инспектор Надя Димитрова 157 8 20 15 / 157
  Инспектор Петя Кръстева   8 69 51
  Инспектор     8 51 52
  Главен специалист Елена Господинова   8 51 52
  Главен специалист Румяна Георгиева 172 8 20 15 / 172
  Старши специалист Тинка Точарова 172 8 20 15 / 172
Домашен социален патронаж
106 Началник Станка Манолова   8 21 73
Общинска охрана
108 Началник Ясен Колев   8 20 20
Отбранителна мобилизационна подготовки и управление при кризи
103 ОМП   132 8 51 72

 

Кметства в община Харманли

Населено място Кметски телефон Кмет/Кметски наметстник
с. Бисер 03766 2220, 0888802603 Валентин Найденов
с. Богомил и 
с. Коларово
03767 2311, 0894637181 Митко Вълчев
с. Болярски извор 03728 2250,  0884 799 309 Веселин Анастасов
с. Браница 03767 2220, 0894637168 Марийка Нейкова
с. Българин 03763 2220, 0894637174 Митко Тонев
с. Върбово 037604 229, 0894637164 Мария Тодорова
с. Доситеево 03768 2220, 0894637178 Митко Вълчев
с. Дрипчево 03767 2320, 0894637183 Нели Манева
с. Иваново 03765 2220, 0894637180 Недялка Иванова-Митева
с. Изворово 03762 2321, 0894637176 Георги Георгиев
с. Лешниково 03765 2488, 0894637170 Дечко Райчев
с. Надежден 0373 89071, 0894637173 Милю Хубенов
с. Овчарово 03763 2330, 0894637179 Елена Андонова
с. Орешец 03769 2223, 0894637175 Росица Таушанова
с. Остър камък 0373 89100, 0894637182 Петър Петров
с. Поляново 03764 2220, 0894637166 Мирослав Генев
с. Преславец 0373 8 9037, 0882506884 Делка Точева
с. Рогозиново 037603 220, 0894637167 Снежана Грозева
с. Славяново 03728 2220, 0882506883 Митко Трюфенев
с. Смирненци 037604 220, 0894637162 Галин Кавръмов
с. Черепово 03767 2361, 0894637183 Нели Манева
с. Черна могила 037602 220, 0882506885 Димо Алексиев
с. Шишманово 037606 220, 0893464559 Сенан Кадир