Структура и състав на общински съвет град Харманли, мандат 2007 - 2011

Име: Пламен Делчев Делчев
Роден на: 7 Септември 1959 год. в гр. Харманли
Образование: Висше, медицинско, МУ Пловдив
Проф. кариера:
1985 - 1988 - Бърза помощ
1988 - АГ отделение
2007 - 20011 - Председател на Общински съвет Харманли
Канцелария: Кабинет 306
Тел: 0373 83474, 0373 84132
Приемен ден: Петък 10:00 - 12:00
Email: obsavet@mbox.contact.bg
Заместник председател:
Име: Васко Сидеров
Приемен ден: Четвъртък 10:00 - 12:00ч.

 

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

Oбщински съветници в ОбС - по партии и коалиции
Коалиция "За България"
1 Пламен Делчев Делчев
2 Маргарит Тодоров Петров
3 Диляна Господинова Комитова
4 Стефан Атанасов Николов
5 Володий Димитров Костадинов
6 Иванка Крумова Бойчева
7 Росян Димитров Колев
8 Дора Чанкова Делчева
9 Елка Йораднова Петкова
Партия "Средна европейска класа"
1 Никола Петров Зайчев
2 Славейка Янкова Грозева
3 Гошо Пейков Желев
Коалиция "ГЕРБ - НДСВ"
1 Динко Йовчев Тървалиев
2 Наталия Петрова Пачеманова
Партия "Движение за права и свободи" /ДПС/
1 Кемал Саид Лютфи
2 Юсуф Юмер Юсуф
Политическа партия "АТАКА"
1 Трендафил Георгиев Райков
2 Милен Атанасов Перистеров
Коалиция "Европейски демократичен път за Харманли"
1 Васко Сидеров Господинов
2 Красимир Кръстев Панчев
Независими общински съветници
1 Валентина Златанова Димитрова
/Приета за общ. съветник на 29.10.2010 от групата на "ГЕРБ-НДСВ" на мястото на напусналия Димитър Шаламанов. Напуснала групата на "ГЕРБ-НДСВ" на 01.06.2011 /

 

на 29.10.2010

 

Напуснали общински съветници:
Д-р Динчо Генев, общински съветник от Коалиция "За България"до Май 2008, напуснал след спечелване на конкурс за управител на МБАЛ Харманли, заменен от Росиян Колев
Стамо Стамов - общински съветник от Коалиция "За България" до Януари 2009, починал, заменен от Дора Чанкова Делчева.
Васко Кьосев - общински съветник от Коалиция "За България" до Февруари 2009, отказал се, заменен от Елка Йораднова Петкова.
Исмет Казим Хасанолу - общински съветник от " ДПС " до 29 Октомври 2010, отказал се, заменен от Юсуф Юмер Юсуф.

Файлове:

pravilnik2007-2011.pdf pravilnik2007-2011.pdf