Общински съвет Харманли - мандат 2003 - 2007

Председател на Общинския Съвет от 2003 - 2007 - Минка Русева

 

Oбщински съветници в ОбС - по партии и коалиции
Коалиция "За България"
1 Пламен Делчев Делчев
2 Минка Стоянова Русева
3 Надежда Борисова Колева – Стойчева
4 Васко Георгиев Кьосев
5 Маргарит Тодоров Петров
6 Георги Янков Янков
7 Ирина Иванова Иванова
8 Иванка Крумова Бойчева
9 Фани Христозова Димитрова
10 Стамо Стоилов Стамов
11 Митко Антониев Димитров
12 Димитър Борисов Димитров
Партия "Български Земеделски Народен Съюз"
1 Мирослав Любомиров Василев
2 Стефан Ангелов Иванов
3 Николай Желязков Желязков
Партия "Съюз Свободни Демократи"
1 Красимир Кръстев Панчев
2 Христо Стефанов Михайлов
3 Мария Славчева Ламбова
Коалиция "Заедно за Харманли"
1 Веселин Бонев Абаджиев
2 Стефан Атанасов Николов
3 Катя Йорданова Господинова
Партия "Движение за права и свободи"
1 Смаил Мустафа Смаил
2 Кемал Саид Лютфи
БЗНС
1 Трендафил Георгиев Райков
2 Димитър Стратиев Митев
Партия "Рома"
1 Мартин Михайлов Александров
2 Господин Атанасов Желев
Партия "ВМРО – Българско национално движение":
1 Динчо Генев Генев
Партия "Съюз на демократичните сили"
1 Добрин Димов Димов