Структура и състав на общински съвет град Харманли, мандат 2011 - 2015

Име: Пламен Делчев Делчев
Роден на: 7 Септември 1959 год. в гр. Харманли
Образование: Висше, медицинско, МУ Пловдив
Проф. кариера:
1985 - 1988 - Бърза помощ
1988 - АГ отделение
2007 - 20011 - Председател на Общински съвет Харманли
Канцелария: Кабинет 306
Тел: 0373 83474, 0373 84132
Приемен ден: Петък 10:00 - 12:00
Email: obsavet@mbox.contact.bg

Заместник председател:
Име: Васко Сидеров
Приемен ден: Четвъртък 10:00 - 12:00ч.

 

Заместник председател:
Име: Джемил Читов
Приемен ден: 14:00 - 16:00ч.

 

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - 2011 - 2015 г.

 

Oбщински съветници в ОбС - по партии и коалиции
Партия "БСП"
1 Пламен Делчев Делчев
2 Мирослав Георгиев Райдовски
3 Иванка Крумова Бойчева
4 Галина Петрова Иванова
5 Стефан Атанасов Николов
6 Росян Димитров Колев
7 Дора Чанкова Делчева
8 Веселин Георгиев Карагеоргиев
9 Диана Тодорова Делчева
10 Елка Йорданова Петкова
Партия "ГЕРБ"
1 Наталия Петрова Пачеманова
2 Иван Димитров Димитров
3 Мария Иванова Киркова
4 Стефка Здравкова Стефанова
5 Христо Стоев Братанов
6 Йордан Крумов Малинов
Политическа клуб "Тракия"
1 Маргарит Тодоров Петров
2 Красимира Кирилова Иванова
Партия "Движение за права и свободи" /ДПС/
1 Кемал Саид Лютфи
2 Джемил Ахмедов Читов
ПП "Ред, законност и справедливост"
1 Васко Сидеров Господинов

Файлове:

pravilnik-obs.pdf pravilnik-obs.pdf