Оспорени решения

Съобщение за оспорено решение на Общински съвет - Харманли ( Сряда, 17 Февруари 2016 )

Председателят на Общински съвет - Харманли, на основание чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съобщава, че със Писмо №АК-08-7 от 15.02.2016 г., Областният управител на област Хасково, връща за ново разглеждане  Решение № 56, отразено в Протокол №5/29.01.2016 г. на ОбС - Харманли.

Решение за връщане на Решение № 56 на Общински съвет-Харманли може да разгледате тук

 

Съобщение по чл.194 от АПК(05.01.2017 г.)

Съобщение по чл.194 от АПК(17.10.2017 г.)

Решение № 447/11.08.2017 г. на Административен съд Хасково

Съобщение по чл.194 от АПК(13.08.2018 г.)

Решение №126/22.03.2018 г., Решение от 08.05.2018 г. и Решение от 12.07.2018 г. на Административен съд Хасково може да разгледате тук .

Съобщение по чл.194 от АПК(15.02.2019 г.)

Решение № 1034/10.01.2019 г.

Съобщение за върнато решение на Общински съвет - Харманли (Петък, 12 Април 2019 )

Председателят на Общински съвет - Харманли, на основание чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съобщава, че със Писмо №АК-08-2 от 08.04.2019 г., Областният управител на област Хасково, връща за ново разглеждане  Решение № 647, отразено в Протокол №46/27.03.2019 г. на ОбС - Харманли.

Решение за връщане на Решение № 647 на Общински съвет-Харманли може да разгледате тук.

Съобщение по чл.194 от АПК (10.08.2020 г.)

Решение №256/19.04.2020 г.

Съобщение по чл.194 от АПК (24.08.2020 г.)

Решение №394/23.07.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.194 от АПК(13.05.2022 г.) Общински съвет-Харманли оповестява Решение 258 от 15.04.2022г. постановено по адм.д. №1167/2021г. по описа на Административен съд-Хасково, както следва: 

Съобщение по чл.194 от АПК (13.07.2022 г.)

Решение № 432 от 28.06.2022 г.