Търгове и конкурси

Списък на допуснат и недопуснати кандидати за ДЦ "Надежда"- гр. Харманли

40

            На основание Заповед № РД-1606/05.10.2021г. на кмета на Община Харманли, комисията за подбор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи с увреждания и техните…

Обявява процедура по провеждане на подбор на персонал за Дневен център „Надежда“- гр.Харманли

135

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД-1933/11.12.2019г на кмета на Община Харманли, относно утвърждаване Процедура за избор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи с увреждания…