Материали за сесии

Заседание на ОбС-Харманли, насрочено на 29.05.2024г.

70

П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.55, ал.3, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,   СВИКВАМ   заседание на Общински…

Заседание на ОбС-Харманли, насрочено на 24.04.2024г.

271

П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.55, ал.3, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,   СВИКВАМ   заседание на Общински…

Заседание на ОбС-Харманли, насрочено на 27.03.2024г.

187

П О К А Н А   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.55, ал.3, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет Харманли, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,   СВИКВАМ   заседание…

Заседание на ОбС-Харманли, насрочено на 16.02.2024г.

190

П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.55, ал.3, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,   СВИКВАМ   заседание на ОбС –…