План за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г. (ПИРО)

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ РАЗРАБОТВА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

16

Община Харманли е в процес на разработване на План за интегрирано развитие на Община Харманли за периода 2021-2027 г. (ПИРО). През вчерашният ден в Конферентната зала на Община Харманли и в Културен център Харманли се проведоха…