Вътрешни правила

Вътрешни правила за дарения

1618

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

1007

Настоящите правила за административното обслужване в Община  Харманли служат за регулиране взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване ипоследователността на извършваните от тях…

Инструкция за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Харманли

388