Информационен бюлетин

На вниманието на спортните клубове в община Харманли

76

СЪОБЩЕНИЕ Община Харманли обявява прием на документи за финансово подпомагане на спортните клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност със седалище и дейност…

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.290 АЛ.2 ОТ ЗПУО ПО ИНСТИТУЦИИ И ПО КОМПОНЕНТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ФОРМУЛИ ЗА 2024г. , ПОЛУЧЕНИ ЗА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ПО СТАНДАРТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

129

Формули по дейности за разпределение на средствата получени от държавния бюджет по стандарти и нормативи за финансиране на делегираната от държавата дейност за функция „Образование”, включваща издръжката на дейностите…

Възможност за стартиране на собствен бизнес на хората с увреждания

114

Агенцията за хора с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелен бизнес на хората с увреждания.  Размерът на исканото финансиране за  едно конкурсно предложение не…

О Б Я В А Офис за военен отчет община Харманли

73

О Б Я В А Офис за военен отчет община Харманли Ви информира: 1. Със заповед № ЗРД-289/28.02.2024 г. на командира на Сухопътните войски е разкрита процедура по обявяване на 314 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,…