Информационен бюлетин

Покана за заседание на ОбС-Харманли на 22.12.2021 г.

139

 П О К А Н А На основание чл.23 ал.4 т.1 и чл. 28а ал.1  от ЗМСМА и във връзка с чл.55, ал.3, т.1 ,във връзка с чл. 58, ал.1 и във вр. с чл.129 ал.2, във вр. с ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии…

Съобщение относно изплащане възнагражденията на членовете на СИК

310

Община Харманли уведомява членовете на секционните избирателни комисии (СИК), участвали в изборите за президент и вицепрезидент и народно събрание, проведени на 14.11.2021 г. и 21.11.2021 г., че започва изплащане на възнагражденията…

Мотиви към проект на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Харманли

188

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ 1. Причини, които налагат приемането на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища…

Офис за военен отчет Ви информира

155

О Б Я В А                       Офис за военен отчет Ви информира:   1.  Със заповед № ОХ-980/29.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 260 (двеста и шестдесет)…

До всички собственици на земеделска и горска техника

205

До всички собственици на земеделска и горска техника   СЪОБЩЕНИЕ   До всички собственици на земеделска и горска техника   На основание чл.16, ал. 5 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и…

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година

167

Във връзка с кампанията за изготвяне на споразумения за ползване по чл. 37в и чл.37ж от  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, МЗХГ/ОДЗ/ уведомява всички заинтересовани лица, необходимата информация…

СЪОБЩЕНИЕ ПО §4, АЛ. 2 ОТ ДР НА ЗУТ

100

На основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ и § 4 от ДР на ЗУТ, Община Харманли съобщава на заинтересованите лица: 1. Недялка Иванова Янева с постоянен адрес: ул. „Кирил и Методий“ № 6, ет.3, ап.6 , гр. Димитровград /лицето не е намерено…