Информационен бюлетин

Нов образец на декларация за освобождаване от такса за събиране , транспортиране и третиране на битовите отпадъци

82

С решение от 31 юли 2019г Общински съвет Харманли прие нов образец и ред за подаване на декларации за освобождаване от такса за събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци в случаите когато имота не се ползва…

Обява от Временната комисия към ОбС – Харманли за провеждане на процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Харманли, мандат 2020г. – 2024г.

186

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАРМАНЛИ О Б Я В А от Временната комисия към ОбС – Харманли за провеждане на процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Харманли, мандат 2020г.  – 2024г.   l. Ha основание…

Обявления по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Харманли” за набиране на кандидати за длъжностите "психолог" и "медицински работници и домашни помощници"

157

Обявления по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Харманли” за набиране на кандидати за длъжностите "психолог" и "медицински работници и домашни помощници"