Информационен бюлетин

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

275

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ Съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите               Община Харманли, на основание чл.62а ал.1, във връзка с чл.46 ал.1 т.2 и чл.52 ал.1 т.3 от Закона за водите, обявява, че…

Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно- социални услуги - за обсъждане

278

Уважаеми дами и господа, В съответствие с изискванията на Наредба за планиране на социалните услуги, Агенция социално подпомагане извърши Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно- социални…

Заповедите по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ

141

          Във връзка с изискванията на чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ за публикуване на интернет страницата на общината и обявяване в кметството на заповедите по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, приложено изпращаме Ви адреса, на…

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2022 г.

241

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАРМАНЛИ   на основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и   чл. 44, ал. 4 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите…