Информационен бюлетин

Продължава подаването на декларации за туристически данък в общинските данъчни администрации

183

От 01 октомври 2019г стана задължително въвеждането на информацията за нощувките в местата за настаняване в Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/ . Задължени да въвеждат в ЕСТИ съответната информация са местата…

Община Харманли, обявява прием на документи за заемане на длъжност „шофьор“.

265

Община Харманли, обявява прием на документи за заемане на длъжност „шофьор“.  Приемът се организира в изпълнение на дейности по проект BG05M9OP001-2.040-0107-С02 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в…

Нов образец на декларация за освобождаване от такса за събиране , транспортиране и третиране на битовите отпадъци

184

С решение от 31 юли 2019г Общински съвет Харманли прие нов образец и ред за подаване на декларации за освобождаване от такса за събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци в случаите когато имота не се ползва…

Обява от Временната комисия към ОбС – Харманли за провеждане на процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Харманли, мандат 2020г. – 2024г.

286

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАРМАНЛИ О Б Я В А от Временната комисия към ОбС – Харманли за провеждане на процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Харманли, мандат 2020г.  – 2024г.   l. Ha основание…

Обявления по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Харманли” за набиране на кандидати за длъжностите "психолог" и "медицински работници и домашни помощници"

245

Обявления по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Харманли” за набиране на кандидати за длъжностите "психолог" и "медицински работници и домашни помощници"