Информационен бюлетин

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2021 г.

229

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ   на основание на чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне,…

Покана за заседание на ОбС-Харманли на 27.01.2021 г.

263

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАРМАНЛИ      Харманли 6450, пл. Възраждане 1, тел. + 359 373 84132, факс: +359 373 82525, уебсайт: www.harmanli.bg, ел. поща:obs@harmanli.bg П О К А Н А На основание на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл. 28а ал.1  от ЗМСМА и във връзка…

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

104

Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е обявен прием за обучение и кандидатстване за длъжности в Българската армия както следва:          1.   За провеждане на прием на курсанти…

Община Харманли уведомява всички пчелари и земеделски стопани - растениевъди за нови моменти при третирания с продукти за растителна защита.

156

             Във връзка с по-горе посоченото писмо  община Харманли уведомява всички пчелари и земеделски стопани - растениевъди за нови моменти при третирания с продукти за растителна защита. В брой 101 от…

Заповед РД-12/07.01.2021 г.на Кмета на Община Харманли

268

  З А П О В Е Д № РД-12 Харманли, 07.01.2021г.     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и Решение №240/22.12.2020г. на Общински съвет – Харманли.   НАРЕЖДАМ:     В изпълнение на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и одобрените…

Oбщинa Харманли yдължaвa cpoĸa зa пpиeм нa зaявлeния зa ycлyгaтa „Toпъл oбяд” дo 31 декември 2020 г.

70

Oбщинa Харманли yдължaвa cpoĸa зa пpиeм нa зaявлeния зa ycлyгaтa „Toпъл oбяд” дo 31 декември 2020 г. Зaявлeниятa ce пoдaвaт в сградата на Oбщинcĸa aдминиcтpaция – Харманли, пpи ĸмeтoвeтe и ĸмeтcĸитe нaмecтници пo нaceлeнитe мecтa в oбщинaтa. Πoтpeбитeлитe…

Община Харманли ще предоставя услугата „Топъл обяд“

60

Община Харманли ще предоставя услугата „Топъл обяд“, с която е предвидено да бъдат обхванати 200 потребители, жители на общината, които принадлежат към следните целеви групи: Лица без доходи или с ниски доходи под…

30 ноември 2020 г. - краен срок за подаване на декларации

251

Изтича срокът за деклариране на имоти, чието облагане ще бъде според количеството битови отпадъци Понеделник – 30 ноември 2020 год., изтича срокът за подаване на декларации за облагане на такса битови отпадъци през 2021 г.…