Информационен бюлетин

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2019 г.

13

  ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАРМАНЛИ на основание на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и   чл. 44, ал. 4 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите…

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Харманли

194

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ   на основание на чл. 14, т.4, чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл. 15, т. 4 и чл. 16 от Наредба № 13 за управление на общински дълг на Община Харманли   организира   ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ   на предложение за…

СЪОБЩЕНИЕ

457

Съгласно чл. 9, ал.3 от Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Харманли, приета с Решение №75/12.02.2020 г. на Общински съвет – Харманли, общинска администрация уведомява всички заинтересовани…

СЪОБЩЕНИЕ

212

Съгласно чл. 9, ал.3 от Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Харманли, приета с Решение №75/12.02.2020 г. на Общински съвет – Харманли, общинска администрация уведомява всички заинтересовани…