ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯ „АЗ И ХАРМАНЛИ” -2018 г.

1615

Община Харманли обявява прием на проектни предложения за финансиране на проекти в съответствие с приоритетите и целите на Общински план за младежта на Община Харманли.

           

Право на кандидатстване имат:

 1) Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществяващи дейности в обществена полза на територията на Община Харманли, работещи с младежи (15-29 г.);

2) Неформални младежки групи на територията на Община Харманли, сформирани от три или повече лица на възраст от 15 до 29 г., като поне един от тях е навършил 18 г.

           

            По поканата ще се финансират проектисвързани с:

1)Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора;  2)Подобряване на състоянието на зелените площи и обзавеждането на междублокови и свободни  пространства, общинска собственост;

 

Размер на финансирането:

 

  • Финансирането на един проект и по двете направления не може да е повече от 2000 (две хиляди) лева.
  • Минималната стойност на един проект е 500 (петстотин) лева.

 

 

Пълният комплект документи към настоящата покана ще намерите на официалния сайт на община Харманли, www.harmanli.bg, в меню „Проекти“.

Проектните предложения се подават в Информационен център на Община Харманли на ул. „Петко Каравелов“ №4, всеки работен ден от  08:30 до 18:00 часа.

 

Срокът за подаване на проекти се удължава до 18:00 часа на 13.07.2018г.

Документация за участие може да свалите от тук