Важни съобщения

Съобщение

26

Общинска администрация уведомява избирателите с трайни увреждания, че в изпълнение на чл. 37, ал. 1 от ИК и Решение № 2599-НС от 05.10.2023г. на ЦИК, във връзка с изпълнение на т. 72 от Хронограма за изборите за общински съветници и…

Съобщение

34

Относно: приемане на заявления за гласуване по настоящ адрес и за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение.…

ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29.10.2023Г.

50

Обучението на членовете на секционните избирателни комисии ,назначени за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., ще се проведе на 22 октомври(неделя) 2023 г. от 11:00 часа в сградата…

Съобщение относно мерките позволяващи на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден

58

В изпълнение на чл. 234, ал. 2 от ИК и Решение № 2545 - МИ от 29.09.2023г. на ЦИК, уведомяваме Ви, че избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването могат да правят заявки за помощ в периода от 03.10.2023г. до 29.10.2023г. на адрес:…

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

365

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в…