Важни съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

13

В изпълнение на чл. 234, ал. 1 от Изборния кодекс и Заповед РД-394 от 20.05.2024г. на Кмета на община Харманли, избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването ще могат да упражнят правото си на глас в изборния ден…

ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

278

Във връзка с организационно – техническата подготовка на изборите за членове на европейски парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г. Районната избирателна комисия Хасково утвърди график…

Съобщение

18

Във връзка с изтичане срока за подаване на заявления за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес, за издаване на удостоверения за гласуване на друго място, както и за гласуване с подвижна избирателна кутия,…

ОБУЧЕНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ ЗА ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 09.06.2024 Г.

41

Уважаеми избиратели, уведомяваме Ви, че в периода от 22.05.2024 г. до 23.05.2024 г., ДЕМО МАШИНА за гласуване ще бъде инсталирана пред входа на Община Харманли, пл. "Възраждане" № 1.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция

48

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване…