Важни съобщения

Съобщение

7

С Решение №74-МИ от 08.10.2019г. на ОИК - Харманли избирателна секция № 263300022 с адрес: гр. Харманли, ул. "Петко Каравелов" №4 - сградата на Информационен център на Община Харманли  е определена за гласуване на  лица…

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция

21

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за…

Списък на кметствата на територията на Община Харманли, в които ще се произведат избори за кметове на кметства съгласно § 153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс ( ДВ., бр.39 от 2016 г.)

104

Списък на кметствата на територията на Община Харманли, в които ще се произведат избори за кметове на кметства съгласно  § 153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс ( ДВ., бр.39 от 2016 г.) във връзка с чл.16, т. 1 от Закон за административно-териториално…

Покана за провеждане на консултации за състава на Общинската избирателна комисия на територията на Община Харманли във връзка с произвеждането на избори за кметове и общински съветници насрочени на 27 октомври 2019 г.

127

Покана за провеждане на консултации за състава на Общинската избирателна комисия на територията на Община Харманли във връзка с произвеждането на избори за кметове и общински съветници насрочени на 27 октомври 2019 г. Решение…