Важни съобщения

Списък на кметствата на територията на Община Харманли, в които ще се произведат избори за кметове на кметства съгласно § 153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс ( ДВ., бр.39 от 2016 г.)

33

Списък на кметствата на територията на Община Харманли, в които ще се произведат избори за кметове на кметства съгласно  § 153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс ( ДВ., бр.39 от 2016 г.) във връзка с чл.16, т. 1 от Закон за административно-териториално…

Покана за провеждане на консултации за състава на Общинската избирателна комисия на територията на Община Харманли във връзка с произвеждането на избори за кметове и общински съветници насрочени на 27 октомври 2019 г.

66

Покана за провеждане на консултации за състава на Общинската избирателна комисия на територията на Община Харманли във връзка с произвеждането на избори за кметове и общински съветници насрочени на 27 октомври 2019 г. Решение…