Важни съобщения

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ОТ ХАСКОВСКИ 29-ТИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН

24

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ОТ ХАСКОВСКИ 29-ТИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН:                  Уведомяваме Ви, че обучението на Секционните избирателни комисии от Хасковски избирателен…

Обученията с машината за гласуване (СУЕМГ)

12

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ОТ ХАСКОВСКИ 29-ти ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОНЮ Уведомяваме Ви, че обученията с машината за гласуване (СУЕМГ)  от "Сиела-Норма" АД на ръководствата и членовете…

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция

21

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване…

ПОДАВНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 02 АПРИЛ 2023 ГОДИНА

47

Във връзка с насрочените на 02 април 2023 г. избори за Народно събрание, по електронен път и в Центъра за административно обслужване на Община Харманли, находящ  се на ул.  Петко Каравелов № 4, или чрез портала за електронни…

Списък на изборните книжа за изоборите за народни представители на 2 април 2023 г. утвърдени с Решение №1588-НС от 02.02.2023 г. на ЦИК

32

Приложение № 1-НС Удостоверение (чл. 57, ал. 1, т. 5 ИК) Приложение № 2-НС Заявление за регистрация на партия за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 133 ИК) Приложение № 3-НС Списък на избирателите, подкрепящи…

Укази на Президент на Република България

15

Указ № 27 за назначаване на служебно правителство на 3 февруари 2023 година. Указ № 28 за распускане на Четиредесет и оснотото Народно сънрание на 3 февруари и насрочване на избори за Народно събрание на 2 арил 2023 година. Указ…