Училища             

НУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ ГР. ХАРМАНЛИ                              ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ ГР. ХАРМАНЛИ
адрес: гр. Харманли, ул. „Алеко Константинов“ № 27                 адрес: гр. Харманли, ул. „Св. Климент Охридски“ 16
директор: Снежана Захариева                                                           директор: Светла Георгиева
тел: .0885244466 ; 037386943                                                             тел: 0988981127 ; 037382043
еmail: info-2603002@edu.mon.bg                                                       еmail: info-2603007@edu.mon.bg ; ou@ivanvazov.net
линк към сайта: nualeko-harmanli.com                                            линк към сайта: ivanvazov.net

                    

НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ГР. ХАРМАНЛИ                                                ПГЕТ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ ГР.ХАРМАНЛИ
адрес: гр. Харманли, ул. "Дялко Милковски" №19,                      адрес: гр. Харманли, ул. "Любен Каравелов" № 1
директор: Светла Николова                                                                директор: Соня Илиева
тел: 0888878519                                                                                     телефон: 0879171464
еmail:  info-2603001@edu.mon.bg                                                      технически секретар - 0879374209
линк към сайта: daskalo.com/paisiiharmanli/                                  email: info-2603009@edu.mon.bg ; pgett@abv.bg
                                                                                                                     линк към сайта: http://pget-harmanli.com/

                 

СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ ГР. ХАРМАНЛИ                                            ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА
адрес: гр. Харманли, ул.  "Александър Стамболийски" № 54     ПОДКРЕПА  „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ /ЦСОП/
директор: Валентина Павлова                                                            адрес: гр. Харманли, ул. "Извън града"
тел: 037383143                                                                                         директор: Георги Бакалов
еmail: info-2603008@edu.mon.bg                                                        тел:  0885309727
линк към сайта: www.sounr-harmanli.com                                       администрация: 08853099992; 0884390073
                                                                                                                      еmail: puislaveikov@abv.bg ; info-2603010@edu.mon.bg
                                                                                                                      линк към сайта: csop-harmanli.com

                                

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ С. БИСЕР                                                             ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ СЕЛО СЛАВЯНОВО            
адрес: село Бисер, общ. Харманли, площад „Победа“2               адрес: село Славяново, общ. Харманли, ул."Иван Вазов" № 11
директор:  Галя Братанова                                                                   директор: Атанас Станков
тел. 0876949166                                                                                      тел: 0877895525
еmail: info-2603003@edu.mon.bg                                                        еmail: ou_ivanvazov_sl@abv.bg
линк към сайта: ou-biser.com

                   

ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. ИВАНОВО                                 ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" С. БЪЛГАРИН
адрес: село Иваново, общ. Харманли                                               адрес: село Българин, общ. Харманли
директор: Андриян Христов                                                                 директор : Христина Иванова
тел: 0877855922                                                                                       телефон:0885605034
счетоводител: 0877855920                                                                   email: info-2603006@edu.mon.bg , ou_balgarin@abv.bg
образователен медиатор: 087785596                                               линк към сайтаdaskalo.com/balgarin
еmail: info-2603005@edu.mon.bg
линк към сайта: ou-ivanovo.com