Детски градини                                  
ДГ „ДЕТСКИ СВЯТ“ ГР. ХАРМАНЛИ                                  ДГ „АЛЕН МАК“ ГР. ХАРМАНЛИ
адрес: гр. Харманли, ул.“Съборна“ №2                             адрес: гр. Харманли , ул."Александър Стамболийски" №81
директор: Ваня Димитрова                                                 директор: Мелихан Чолева
тел:0894724502                                                                       тел: 0888509494
еmail: info-2603013@edu.mon.bg                                       еmail: info-2603015@edu.mon.bg
линк към сайта: dg-detskisviat-harmanli.eu/                   линк към сайтаdg-alenmak-harmanli.eu/

ДЕТСКА ГРАДИНА  „ПРОЛЕТ“ ГР. ХАРМАНЛИ
адрес: гр. Харманли, ул. „Сакар планина“ № 11
директор:  Валентина Добрева
тел.: 0373/85161
email: info-2603014@edu.mon.bg
линк към сайтаdg-prolet-harmanli.eu/