Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ в землищата на село Коларово и селео Смирненци, Община Харманли