Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ - с.Славяново, с. Шишманово, с. Черна могила, с. Лешниково и гр. Харманли

228

                                              З А П О В Е Д      № РД - 467 Харманли  29.05.2019 г.   На основание…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ - с.Преславец и с. Поляново

178

З А П О В Е Д № РД - 468 Харманли 29.05.2019 г.   На основание чл.14  от ЗОС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5,ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ.   НАРЕЖДАМ: Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ - с.Коларово, с. Дрипчево, с.Рогозиново, с.Орешец и с.Доситеево

206

                                              З А П О В Е Д      № РД - 469 Харманли 29.05.2019 г.   На основание…