Търгове и конкурси

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност "Шофьор" в Дневен център "Надежда" - гр. Харманли

321

            На основание Заповед № РД-646/17.06.2020г. на кмета на Община Харманли, комисията за подбор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи с увреждания…

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност "Социален работник"в Дневен център "Надежда" - гр. Харманли

282

            На основание Заповед № РД-613/15.06.2020г. на кмета на Община Харманли, комисията за подбор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи с увреждания…

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ обявява процедура по провеждане на подбор за длъжността „шофьор“ – 1 щ.бр в Дневен център „Надежда“- гр.Харманли

293

  ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД-1933/11.12.2019г на кмета на Община Харманли, относно утвърждаване Процедура за избор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи с увреждания…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ в землището на с. Надежден

211

З А П О В Е Д № РД - 600 Харманли  04.06.2020 г.   На основание чл.14 от ЗОС във връзка с  чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5,ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ.   НАРЕЖДАМ: Да се проведе търг с явно наддаване…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ в землището на с. Остър камък, с. Върбово и с. Бисер

253

    З А П О В Е Д № РД - 601 Харманли  04.06.2020 г.   На основание чл.14 от ЗОС във връзка с  чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5,ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ.   НАРЕЖДАМ: Да се проведе търг с явно…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ в землището на с. Шишманово, с.Болярски извор, с.Смирненци, с.Овчарово и гр. Харманли

297

      З А П О В Е Д       № РД - 595 Харманли  03.06.2020 г.   На основание чл.14 от ЗОС във връзка с  чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5,ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ.   НАРЕЖДАМ:…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ в землището на с. Коларово

209

  З А П О В Е Д № РД - 597 Харманли  03.06.2020 г.   На основание чл.14 от ЗОС във връзка с  чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5,ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ.   НАРЕЖДАМ: Да се проведе търг с явно наддаване…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ в землището на с. Коларово

210

      З А П О В Е Д       № РД - 596 Харманли  03.06.2020 г.   На основание чл.14 от ЗОС във връзка с  чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5,ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ.   НАРЕЖДАМ: Да…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ в землището на с. Черна могила

151

З А П О В Е Д № РД - 590 Харманли  02.06.2020 г.   На основание чл.14 от ЗОС във връзка с  чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5,ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ.   НАРЕЖДАМ: Да се проведе търг с явно наддаване…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ в землището на с. Лешниково и с. Славяново

180

З А П О В Е Д № РД - 589 Харманли  02.06.2020 г.   На основание чл.14 от ЗОС във връзка с  чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5,ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ.   НАРЕЖДАМ: Да се проведе търг с явно наддаване…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ в землището на с. Поляново

172

З А П О В Е Д № РД - 591 Харманли  02.06.2020 г.   На основание чл.14 от ЗОС във връзка с  чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5,ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ.   НАРЕЖДАМ: Да се проведе търг с явно наддаване…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ в землището на с. Иваново

204

         З А П О В Е Д       № РД - 569 Харманли  29.05.2020 г.   На основание чл.14 от ЗОС във връзка с  чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5,ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ.   НАРЕЖДАМ:…