Търгове и конкурси

Обявява процедура по провеждане на подбор на персонал за Дневен център „Надежда“- гр.Харманли

243

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД-1933/11.12.2019г на кмета на Община Харманли, относно утвърждаване Процедура за избор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи с увреждания…