Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ - с.Славяново, с. Шишманово, с. Черна могила, с. Лешниково и гр. Харманли

183

                                              З А П О В Е Д      № РД - 467 Харманли  29.05.2019 г.   На основание…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ - с.Преславец и с. Поляново

115

З А П О В Е Д № РД - 468 Харманли 29.05.2019 г.   На основание чл.14  от ЗОС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5,ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ.   НАРЕЖДАМ: Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ - с.Коларово, с. Дрипчево, с.Рогозиново, с.Орешец и с.Доситеево

140

                                              З А П О В Е Д      № РД - 469 Харманли 29.05.2019 г.   На основание…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на следният имот – частна общинска собственост, за осъществяване на търговска дейност

101

З А П О В Е Д   №РД-430 Харманли,  15.05.2019 г.     На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.19 ал.1 и ал.2, и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОбИ     НАРЕЖДАМ:   Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет стопански години на общински имот /лозе/

104

З А П О В Е Д № РД - 415 Харманли  14.05.2019г.   На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС ,чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5, ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ и Решение №656/24.04.2019г., Протокол № 47 от 24.04.2019г. на ОбС - …