Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Харманли

"Даниели" ЕООД

гр. Харманли, ул.Стадионска № 8

"Габи-Вал" ЕООД

гр. Харманли, ул.Коста Андреев № 26

"Ники ГРУП" ЕООД

местност "Старите лозя", землището на гр. Харманли