Размери на местните такси

Размери на   Такса "Битови отпадъци" за 2024 г.

 

Вид на имота

Дан. основа

Размер    (‰)

1.

За имоти , намиращи се в районите , в които общината е организирала сметосъбиране и сметоизвозване

 

 

 

За населението

 

 

 

На територията на град Харманли

 

 

1.1.

За жилищни имоти

дан.оценка на имота

1.58

1.2.

За нежилищни имоти

дан.оценка на имота

10.00

 

На територията на селата от община Харманли

 

 

1.3.

За жилищни имоти

дан.оценка на имота

3.03

1.4.

За нежилищни имоти

дан.оценка на имота

10.00

 

За юридически лица

 

 

 

На територията на град Харманли

 

 

1.5.

За жилищни имоти

дан.оценка на имота

1.58

1.6.

За нежилищни имоти

по-високата между данъчната оценка и отч.стойност на имота

10.00

 

На територията на селата от община Харманли

 

 

1.7.

За жилищни имоти

дан.оценка на имота

3.03

1.8.

За нежилищни имоти

по-високата между данъчната оценка и отч.стойност на имота

10.00

2.

За имоти , намиращи се извън районите , в които общината е организирала сметосъбиране и сметоизвозване

 

 

 

За населението

 

 

 

На територията на град Харманли

 

 

2.1.

За жилищни имоти

дан.оценка на имота

0.82

2.2.

За нежилищни имоти

дан.оценка на имота

     5.15

 

На територията на селата от община Харманли

 

 

2.3.

За жилищни имоти

дан.оценка на имота

1.58

2.4.

За нежилищни имоти

дан.оценка на имота

5.15

 

 

 

 

За юридически лица

 

 

 

На територията на град Харманли

 

 

 

2.5.

 

За жилищни имоти

 

дан.оценка на имота

 

0.82

 

2.6.

За нежилищни имоти

по-високата между данъчната оценка и отч.стойност на имота

5.15

 

 

 

На територията на селата от община Харманли

 

 

2.7.

 

 

За жилищни имоти

 

дан.оценка на имота

 

1.58

 

2.8.

За нежилищни имоти

по-високата между данъчната оценка и отч.стойност на имота

5.15

 

3.

За имоти , за които е подадена декларация , че имота няма да се ползва през цялата година

 

 

 

 

На територията на град Харманли

 

 

3.1.

 

 

 

За жилищни имоти

 

 

 

дан.оценка на имота

 

 

0.82

 

 

3.2.

 

 

 

 

 

За нежилищни имоти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дан.оценка за имоти на физ.лица

или

по-високата между данъчната оценка и отч.стойност за имоти на юрид.лица

 

 

5.15

 

 

 

 

 

 

 

 

На територията на селата от община Харманли

 

 

3.3.

 

 

 

За жилищни имоти

 

 

 

дан.оценка на имота

 

 

1.58

 

 

3.4.

 

 

 

 

 

 

 

За нежилищни имоти

 

 

 

 

 

 

 

 

дан.оценка на имота за имоти на физ.лица или

по-високата между данъчната оценка и отч.стойност за имоти на юрид.лица

 

 

5.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За нежилищни имоти на предприятия , когато таксата се определя според количеството битови отпадъци

 

 

 

 

За юридически лица

 

 

4.1.

Цена на контейнер тип "Бобър" 1,1 куб.м.-извозване 1 път седмично

 

15.32

 

4.2.

Цена на контейнер тип "Бургас" 4,0 куб.м.-извозване 1 път седмично

 

61.28

 

4.3.

 

 

 

 

Размер на промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване / доначислява се към годишния размер на стойността на вида контейнер /

 

по-високата между данъчната оценка и отч.стойност на имота

 

 

1.50

 

 

 

 

 

 

Размери на   Такса за притежаване на куче за 2024 г.

 

Видове собственици

лева

1.1.

За собственици на територията на град Харманли

12.00

1.2.

За собственици на територията на селата от общината

6.00