Публичен регистър на питанита по чл.33, ал,1, т.4 от ЗМСМА