Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

BG16FFPR002-2.002-0004 „Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Маджарово, Любимец, Тополовград, Симеоновград, Стамболово и Свиленград“

70

        BG16FFPR002-2.002-0004 „Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Маджарово, Любимец, Тополовград, Симеоновград, Стамболово и Свиленград“   Проектно предложение: №BG16FFPR002-2.002-0004…