ЗАПОЧНА НАБИРАНЕТО НА ПРЕБРОИТЕЛИ В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

От 15 септември започна набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври 2020 г. кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети.

Документите за кандидатстване са налични в Информационен център Харманли, на официалния сайт на Община Харманли www.harmanli.bg , както и на официалната интернет страница на Преброяване 2021. (линк към документите).

Всички преброители и контрольори ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.