Общинската преброителна комисия стартира от 15 до 23 юни набирането на регистратори за преброяване на населението и жилищния фонд в община Харманли.

Общинската преброителна комисия стартира от 15 до 23 юни набирането на регистратори за преброяване на населението и жилищния фонд в община Харманли.

Кандидатите за позицията трябва да подадат следните документи:

 • Заявление - по образец;
 • Автобиография – по образец;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Цветна снимка с размери 3,0 х 3,8 см на фотохартия;
 • Удостоверение за банкова сметка.

Място за подаване на документи: Информационен център на Община Харманли на ул. „Петко Каравелов“ №4, всеки работен ден до 23.06.2020 г. вкл. от 07:30 до 17:00 часа.

Задължителните изисквания за кандидатите за регистратори са:

 • Да се навършили 18 години;
 • Да имат завършено средно образование;
 • Да не са осъждани или за тях да не текат съдебни действия;
 • Да познават добре територията на общината /населеното място/;
 • Да могат да работят с мобилни устройства;
 • Да бъдат отговорни и прецизни при събирането и актуализирането на информацията;
 • С предимство са кандидатите които разполагат със собствени устройства ( таблети, смарт телефони, лаптопи, настолни компютри), отговарящи на минималните изисквания описани в приложен файл.

Регистраторите ще имат възможност да използват Информационна система „Преброяване 2021“ и да въвеждат събираната информация от преносими и стационарни устройства. Всички регистратори ще преминат през обучение, на което ще бъдат разяснени правата и задълженията им, както и начинът на работа с мобилното и стационарното приложение.

Общинската преброителна комисия за община Харманли информира кандидатите за регистратори, че от тях се очаква да извършат голям обем и отговорна работа в определения от закона срок. Заплащането на техния труд ще бъде директно обвързано с качеството на събраната информация за сградите и жилищата в обходния им участък чрез граждански договор.