Заседания и материали на постоянните комисии към ОбС - Харманли

Бюджетна комисия

101

П  О  К  А  Н  А                                                                       на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,              …

Комисия по ТУиС

58

П  О  К  А  Н  А                                                                         на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,          …

Комисия по просвета и култура

59

П  О  К  А  Н  А                                                                         на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,            …