Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.

Заключително публично събитие по проект №BG16M1OP002-2.005-0005 „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли“

217

        ПРЕССЪОБЩЕНИЕ   Община Харманли, май 2021 г. ПРОЕКТ „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли” ДОГОВОР №BG16M1OP002-2.005-0005…

Официална церемония „Рязане на лента” по проект №BG16M1OP002-2.005-0005 „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли“

361

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ   Община Харманли, май 2021 г. ПРОЕКТ „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли” ДОГОВОР №BG16M1OP002-2.005-0005   На 27.05.2021 г.…

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ №BG16M1OP002-2.005-0005-C03

266

ПОКАНА УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Кметът на община Харманли има удоволствието да Ви покани на Заключително публично събитие по проект №BG16M1OP002-2.005-0005-C03 „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани…

„Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли“

750

            Проект : „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли“             Договор за безвъзмездна…