Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

„Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите с увреждания и техните семейства в Дневен център „Надежда“- гр. Харманли“

573

Проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите с увреждания и техните семейства в Дневен център „Надежда“- гр. Харманли“ Финансиране: Европейски социален фонд чрез Оперативна…

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Харманли“

629

Проект  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Харманли“ Финансиране: Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси “ 2014-2020г. Процедура за…