Образци на документи

Файлове:

Декларация по чл.61 р, ал_.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък Декларация по чл.61 р, ал_.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облаглане с патентен данък Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облаглане с патентен данък

Декларация по чл.49, ал_.3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества Декларация по чл.49, ал_.3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества

Искане за издаване на документи.doc Искане за издаване на документи.doc

Искане за издаване на КИН за онлайн достъп.doc Искане за издаване на КИН за онлайн достъп.doc

Уведомление за отчисляване на МПС.doc Уведомление за отчисляване на МПС.doc

Декларация за определяне на таксата битови отпадъци спрямо количеството им.doc Декларация за определяне на таксата битови отпадъци спрямо количеството им.doc

Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче_.doc Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежаване на куче_.doc

Искане за прихващане или възстановяване.doc Искане за прихващане или възстановяване.doc

Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавршено строителство Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавршено строителство

Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

 Данъчна декларация по чл.61 х от ЗОДТПП_.doc Данъчна декларация по чл.61 х от ЗОДТПП_.doc

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ-чл 87 ал.10 ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ-чл 87 ал.10

 ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ-чл 87 ал.11 ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ-чл 87 ал.11

Данъчна декларация по чл. 14, ал.1, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти Данъчна декларация по чл. 14, ал.1, ал.4, ал.5 и ал.6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Д Е К Л А Р А Ц И Я  по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

Данъчна декларация по чл. 54, ал_.1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил_.doc Данъчна декларация по чл. 54, ал_.1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил_.doc

Данъчна декларация по чл. 54 , ал_.4 от ЗМДТ за притежаване на ППС, без леки автомобили_.doc Данъчна декларация по чл. 54 , ал_.4 от ЗМДТ за притежаване на ППС, без леки автомобили_.doc

Декларация по чл.32 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата_.doc Декларация по чл.32 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата_.doc

Декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение Декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Декларация за освобождаване от такса за събиране  , транспортиране и третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации Декларация за освобождаване от такса за събиране , транспортиране и третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации