ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ВЛИЗАТ В ЧАС В ЧЕТВЪРТЪК. КМЕТЪТ КИРКОВА ПРИЗОВА ДИРЕКТОРИТЕ ДА ЗАТОПЛЯТ КЛАСНИТЕ СТАИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.

1075

Ваканцията за учениците от Община Харманли към този момент НЯМА да бъде удължавана допълнително. Кметът Мария Киркова няма правно основание да издава Заповед за допълнително удължаване.
12 януари е учебен ден за всички ученици от Община Харманли. Със свое писмо днес, Кметът Киркова призова директорите на учебни заведения да затоплят класните стаи и училищни помещения предварително, за да може учебният процес да започне при нормални за учениците условия. 
От Община Харманли гарантират, че улиците около учебните заведения ще бъдат почистени, за да се осигури достъп до сградите на учебните заведения. Директорите на училища трябва да направят необходимата организация за почистването на училищните дворове от снежната покривка и да осигурят безпроблемен достъп на учениците до класните стаи. 
Пътищата от общинската пътна мрежа също се почистват своевременно. Не се очакват проблеми и с осигуряването на училищния превоз за учениците от населените места в общината.