СТАРТИРА РЕМОНТА НА БЛИЗО 12 КИЛОМЕТРА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

2401

Близо 12 километра общински пътища ще бъдат ремонтирани в Община Харманли. Започна рехабилитацията на отсечката за село Надежден. От утре ще стартира и втората отсечка от три километра на пътя за село Доситеево.
Средствата за реализиране на проект „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа на територията на Община Харманли" възлизат на 6 444 346 лева и са предоставени като безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони.
Проекта има за цел да подобри инфраструктурата на 4 общински пътя: Харманли – Надежден; част от Харманли – Доситеево; Българин – Шишманово и пътя за село Бисер. Предвидените дейности, които ще подобрят достъпа до населените места са цялостно преасфалтиране на платното за движение, хоризонтална маркировка, изграждане на водостоци, изграждане на банкетите с каменна фракция, изграждане на тръбна мрежа за широколентов интернет. В участъците, които попадат в регулация на селата Надежден, Бисер и Шишманово ще бъдат направени бетонови бордюри и нови тротоари.
Призоваваме жителите на селата Надежден, Доситеево, Рогозиново, Бисер, Черна могила и Шишманово, както и гражданите, на които ще се наложи да преминат по участъците в ремонт, да бъдат внимателни и проявят разбиране и търпение по време на строителството.