СТАРТИРА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРУПА ЗА САМОПОМОЩ НА ЖЕНИ В ХАРМАНЛИ

189

Стартира обучителна програма по проект „Създаване и развитие на женска група за самопомощ в ромска общност в Харманли – ресурс за промяна на местни политики в областта на майчино и детско здраве“. Той е иницииран от здравния медиатор за община Харманли - Фани Иванова съвместно с Община Харманли и ще бъде финансиран от фондация „Тръст за социална алтернатива“. В рамките на половин година /240 обучителни часа/ и в партньорство с водещи лекари, психолози, социални работници и други специалисти, програмата ще предостави възможност на майките да научат повече за пълноценната грижа при децата от 0 до 3 г.; колко важни са имунизациите и здравословното хранене; закрилата и ранното образование. Ще бъдат засегнати важни теми като домашния тормоз, трафика на хора, мотивация за здравно осигуряване и достъпа до женско здраве. Програмата ще бъде в помощ на създалата се неформална група и ще се води от интересите и нуждите на жените и майките вътре в нея. Предвиждат се интересни занимания - обмен на опит чрез кулинарни съревнования, тематични празници, игри, дискусии и работа в малки групи.