ДА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ

93

Община Харманли отправя апел към всички граждани да бъдат с повишено внимание и да спазват противопожарните правила при дейностите по почистване на земеделски земи, пасища, ливади и дворове в населените места, както и при пребиваването си в горските територии или в непосредствена близост до тях.
Във връзка с високите температури и риска от бързоразвиващи се пожари, Областният управител на област Хасково със заповед № ОМП–02-3/19.07.22 г. забранява обработката на пасища след 11.00 ч. в периода от 21.07.2022 г. до 15.09.2022 г.
Напомняме, че по времето на пожароопасния сезон е забранено изгарянето на стърнища и слама, паленето на открит огън, тютюнопушенето и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 50 м. от площите с посеви и границите на горските територии, освен на обособените и обозначени за тази цел места.
При забелязване на пожар незабавно се обадете на тел. 112, тъй като предприемането на своевременни действия по потушаването му значително намалява размера на причинените щети – материални и екологични.