СЪОБЩЕНИЕ

118
Наближава крайния срок за подаване на документи, във връзка с обявената от община Харманли процедура по провеждане на подбор на персонал за Дневен център „Надежда“- гр. Харманли за следните длъжности:
Социален работник – 1 щ. бр.;
Педагог – 1 щ. бр.;
Психолог – 1 щ. бр.;
Логопед – 1 щ. бр.;
Персоналът се назначава на трудови договори на база на необходимите квалификация, опит и лични качества. За обявените длъжности в Дневен център „Надежда” – гр. Харманли могат да бъдат наемани лица, които отговарят на определени изисквания.
25 януари 2022 г. включително е последния ден, в който желаещите могат да подадат своите документи в сградата на Общинска администрация - Харманли, пл. “Възраждане“ №1, от 08:00 ч. - до 12:00 ч. и от 13:00 ч. - до 17:00 ч.