РОЗОВИ БАЛОНИ ПОЛЕТЯХА В НЕБЕТО НАД ХАРМАНЛИ

92
„Училище без насилие!“
Днес по повод Световният ден против тормоза в училище, известен още като ,,Ден на розовата фланелка“, стотици харманлийски ученици ясно заявиха, че в училище няма място за насилие.
Световен ден на розовата фланелка е събитие, което се провежда всяка последна сряда на февруари. Розовата фланелка в този ден символизира протестът срещу насилниците в училищата и не само. Денят на розовата фланелка възниква в Канада след като ученици стават свидетели на тормоз над техен съученик, който бил облечен с розова фланелка. На следващият ден голяма част от учениците в училище се появяват с розови фланелки на училище, за да изразят несъгласието си с тормоза в училищните коридори.
В рамките на днешната инициативата, Местната комисия /МКБППМН/ съвместно с Училищните комисии за превенция (УКП) към училищата организира за учениците разнообразни дейности – дискусии, решаване на казуси, изработване на постери, рисуване и писане на послания насърчавайки най-ценните човешки добродетели - доброта, съпричастност, толерантност, уважение, разбиране, взаимопомощ. Целта е да се утвърждават позитивните модели на общуване и намаляване проявите на насилие в училище.
Освен дискусии по темата, свързани с превенция на насилието и агресията сред децата, през месец февруари МКБППМН реализира редица инициативи. По повод Международен ден за безопасен интернет /06.02.2024г./ учениците бяха запознати с основните правила за безопасен интернет и кибертормоз.
С „Приказка за Левски“ бе отбелязана 151-годишнината от обесването на Апостола. С образователния видеофилм, който МКБППМН и Община Харманли предоставиха на училищата, учениците отново си припомниха живота, делото и заветите на Васил Левски.
Не на последно място бе обърнато внимание и на най-малките ученици. Обществените възпитатели проведоха поредната здравно – образователна беседа целяща промотиране на здравето и повишаване на благосъстоянието на децата.